צור עימנו קשר

חדשות

מבקר העירייה קבע: מינוי מנכ"ל הקרן לפיתוח בוצע בניגוד לחוק

המבקר מתח ביקורת חריפה על התנהלות דירקטוריון הקרן לפיתוח, שאישרה תשלום שכר הוצאות חודשי של אלפי שקלים למנכ"ל הקרן קובי עמר – המקורב לראש העירייה זוהר – בניגוד לחוק ותוך הסתמכות על חוות דעת משפטית כללית אשר אינה מספקת. המבקר גם מתח ביקורת על אופן מינויו של עמר, שבוצע ללא מכרז ומבלי שהוצבו תנאי סף

פורסם

בתאריך

אופן מינויו של מנכ"ל הקרן לפיתוח, קובי עמר, בוצע בצורה לא תקינה. כך, במילים ברורות שאינן משתמעות לשתי פנים, קבע מבקר העירייה איתי קורן בדו"ח מפורט ומקיף שעסק בין היתר בנעשה בקרן לפיתוח.
על פי הדו"ח, בדיקה שנערכה במסמכי הקרן לפיתוח מצאה כי לא קיימים כל מסמכים או תיעודים אשר מעידים על כך שהדירקטוריון פעל לפי הקבוע בחוק, הקובע כי דירקטוריון הקרן מחוייב בביצוע הליך מסודר ורב-שלבים לשם בחירת המנכ"ל, כגון פרסום מודעה, הקמת ועדת איתור ובדיקת תנאי סף – בדומה להליך מכרז.
לדברי המבקר, בדירקטוריון הקרן פעלו בצורה לא תקינה כאשר קיבלו את חוות דעתו של היועץ המשפטי של הקרן, ובחרו למנות מנכ"ל ללא מכרז. "על אף שמנכ"ל הקרן, קובי עמר, נבחר באופן זמני, על דירקטוריון הקרן היה לפעול למינוי מנכ"ל קבוע, ולהסדיר את כהונתו על פי הנחיות משרד פנים", הסביר קורן, שדרש להקפיא את פעילותו של המנכ"ל עד אשר תוקם ועדה לבחירת מנכ"ל חדש. "יש לכנס את חברי הדירקטוריון באופן מיידי על מנת להקים ועדה שתפקידה יהיה לקבוע מתכונת לבחירה ואיתור של מועמדים למשרת המנהל הכללי של הקרן, בכפוף להנחיות ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים" אמר קורן. בסופו של הליך, יעמוד מינויו של המנכ"ל הנבחר לאישור משרד הפנים.
בתוך כך, בדק המבקר גם את נושא השכר של מנכ"ל הקרן, שם נמצאו ליקויים חמורים אף יותר. שכרו של המנכ"ל עמר נקבע על 9,000 ש"ח מידי חודש, שניתנו לו לכאורה בגין "החזר הוצאות". ההצעה לשלם למנכ"ל סכום זה עברה פה אחד בדירקטוריון הקרן בשלהי 2015. בזמנו הקימה ההצעה ביקורת חריפה מצד חברי המועצה כלפי אנשי הקרן, בטענה כי ההחלטה ספק חוקית וחל איסור לשלם למנכ"ל הקרן סכום כלשהו, בטח כאשר הוא נחשב למקורבו של ראש העירייה אליהו זוהר ואף תמך בו בפומבי במהלך מערכת הבחירות ב-2018.
ההחלטה לשלם לעמר שכר אמנם גובתה בחוות דעת משפטית שהוזמנה על ידי אנשי הקרן, אולם בדו"ח קבע המבקר איתי קורן כי היא נכתבה באופן כללי וללא כל הסתמכות על פרוטוקול הישיבה. לדברי המבקר, חוות הדעת ניתנה על סמך הודעת דואר אלקטרוני שקיבל היועץ המשפטי ממנכ"ל הקרן רק למחרת הישיבה, ולא בזמן אמת עוד קודם להצבעה על אישור ההחלטה בדירקטוריון הקרן.
כחלק מהמלצותיו, הציע המבקר קורן לבחון מחדש את אופן ההתקשרות עם היועץ המשפטי של הקרן, והסביר כי חרף העובדה לפיה הוצאות המנכ"ל אושרו פה אחד באספת הדירקטוריון, יש להציג הסבר מפורט יותר על ההוצאות שאושרו. "חברי הדירקטוריון לא שאלו על פשר ההוצאות ולא בחנו אותן", כתב קורן, שהוסיף: "אם כוונת הישיבה הייתה לאשר שכר למנכ"ל הקרן, היה צורך לפעול כאמור בהתאם להנחיות משרד הפנים. יש לציין כי חוות הדעת המשפטית לוקה בחסר ואינה ברורה דיה, כלומר לא נאמר בה שיש לפעול מול משרד הפנים, אלא נכתב באופן כללי כי השכר אינו חורג מהנורמה המקובלת ואף נמוך ממנה. לאור האמור לעיל, הביקורת ממליצה שנושא שכר או הוצאות מנכ"ל הקרן יובא לאגף התאגידים העירוניים במשרד הפנים, על מנת להסדיר, בין היתר, את נושא שכר והוצאות מנכ"ל הקרן, כפי שקבוע בחוק ועל פי הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים", סיכם קורן.
יש לציין כי בעקבות הביקורת הציבורית החריפה הוקפא שכרו של עמר, ומאז התפוצצות הפרשה בשנה שעברה לא משולם לו שכר כלשהו, גם לא כהחזר הוצאות. בימים אלו שוקל עמר, כך דווח באפליקציית "אנג'לס", את עתידו כמנכ"ל הקרן והוא עשוי לסיים בקרוב את תפקידו.

 

שוברים שמירה

מסמכים הנשמרים בחובבנות, ללא מספור וקטלוג כראוי וכמתחייב בחוק ובאופן בו כל אדם יוכל לחדור אליהם ולאסוף אותם לחיקו: כך, על פי דו"ח המבקר, מנהלת העירייה את הארכיון ההיסטורי בו נאספים מסמכיה לאורך השנים, ואשר חלה חובה חוקית לשמור אותם בארכיון רשמי.
מדובר בעיקר במסמכים כגון פרוטוקולים של מחלקת ההנדסה, אישורים, תכניות, העברות בטאבו ותיקי מידע שונים, המאוחסנים במחסני העירייה הממוקמים בסמוך למשרדי מחלקת הרווחה ב"קניון הקריה" ובמחסן העירייה באזור התעשייה.
מבדיקת המבקר עולה כי העירייה עוברת על חוק הארכיונים, וכי הדבר מסכן את שמירת המסמכים כמתחייב. המבקר קבע עוד כי החדרים בהם מאוחסנים מסמכי הארכיון אינם ראויים לשמש כמחסן ארכיון, וכי העירייה אינה מקפידה על מילוי ההנחיות ביחס לאופן בו יש לשמור מסמכים כך שהם יוותרו שלמים גם לאחר שנים ארוכות.
בנוסף, גרס קורן כי לא נערך רישום מסודר של המסמכים הנכנסים אל הארכיון ושל אלו היוצאים ממנו לצרכים שוטפים, וכי אין יכולת פיקוח ומעקב על המסמכים השונים. גם בעניין חדרי האחסון העביר המבקר ביקורת חמורה, כשטען כי אלו פרוצים לכל דיכפין, כך שכל אדם אשר יחפוץ בכך יוכל להיכנס אליהם ואף לגנוב מהם חומרים שערכם מבחינת העירייה עשוי להיות קריטי.
המבקר קבע כי יש לפעול לתיקון הליקויים באמצעות שמירת המסמכים על פי החוק, וכן לפעול על מנת ליצור נוהל חדש במסגרתו יילקחו ויוחזרו מסמכים מהארכיון תוך בקרה ומעקב של החומרים המאוחסנים בו. "יש לקדם באופן נמרץ את המכרז לסריקת החומר הארכיוני במחלקת ההנדסה, כך שלא יהיה צורך במבנים הפיזיים של הארכיון בעיר", כתב קורן, שהוסיף כי יש לפעול לאלתר להעברת ארכיון מחלקת ההנדסה לחברה חיצונית, וזאת "בשל העובדה כי אין אמצעים למניעת התלקחות, וישנו חשש כבד וממשי כי במקרה של שריפה החומר בארכיון יישרף כליל וייגרם נזק בלתי הפיך", כאמור בדו"ח.

 

מחסן הארכיון. אינו מוגן

מחסן הארכיון. אינו מוגן

 

עושים שוק

מבקר העירייה, איתי קורן, הציג בפני חברי המועצה גם את התקלות אשר קיימות במתחם השוק העירוני שממוקם ליד האצטדיון ברחוב הרצל, וקבע כי לאחר בדיקה שנעשתה בנושא נמצא כי יש להעבירו ממקומו לאזור אחר בעיר.
על פי דו"ח המבקר, נמצא כי חלק מהכשלים שנמצאו בניהול ענייני השוק המקומי מהותיים בהחלט, והם מופנים בעיקר אל מנהל השוק, אלי ביטון, ואל העירייה האמונה על ניהול השוק. בין היתר, מצא המבקר כי אין רישום ובקרה על מספר הדוכנים בשוק, אין רישום של הוצאות כנגד הכנסות במערכת הגביה, סימון שטח הבסטות אינו ברור, הרישום מתבצע בצורה ידנית של מנהל השוק ולא הכל מגיע אל רישומי המערכת בעירייה ועוד.
לטענת המבקר, יש לדרוש מכל בעל בסטה אישור מרשויות מס ההכנסה, אישור ניהול ספרים כדין ושתי תמונות במעמד החתימה, כולל תעודת זהות, דבר שבפועל לא קורה כלל וכלל.
אלא שלא רק נושא הרישומים עלה בדו"ח של קורן, אלא גם נושא הסדר והביטחון. בבדיקתו מצא המבקר כי באזור השוק קיימים מספר מפגעים, כגון מדרכות שבורות וכבלי חשמל חשופים אשר מסכנים את חייהם של באי השוק.
המבקר הזכיר גם את נושא הכריזה שאינה עובדת, וציין גם כי למרות החובה להתקין מצלמות ברחבי השוק0 אלה אינן קיימות כלל.
לגבי נושא הפיקוח בשוק, כתב המבקר כי לא קיימת מדיניות עירונית מוסדרת לפעילותו של השוק העירוני, וציין כי פעילות האכיפה בשוק אמורה להתבצע על ידי אגף הפיקוח העירוני, אולם בהעדר משאבים ופקחים ובהעדר מדיניות ברורה, חוקי העזר, כגון שמירה על הסדר והניקיון, אינם נאכפים שם, מה גם שהשוק חסר מאבטחים מלבד השומר בכניסה, המפקח על החניה במתחם.
בנוסף, הזכיר המבקר כי השוק העירוני הקיים פועל בצורה לא חוקית וללא היתר בניה בפועל, שכן האישור שהונפק לו בשנת 2010 היה זמני למשך 5 שנות פעילות, תקופה שהסתיימה לפני כשנתיים.
כזכור, כבר לפני 7 שנים קיבלה העירייה החלטה להעביר את מתחם השוק העירוני מאזור קיבוץ גלויות (מתחם שלמה סיקסט) לתקופה זמנית ברחוב הרצל עד אשר ימצא מתחם חדש לקליטתו, אולם עדיין לא הוכנה כל תכנית ממשית לקראת העברה של מתחם השוק לאזור אחר בעיר.

מבקר העירייה, איתי קורן. נמצאו ליקויים רבים

מבקר העירייה, איתי קורן. נמצאו ליקויים רבים

 

תלונות הציבור: הציבור כמעט תמיד צודק

דו"ח המבקר חושף כי לא פחות מ-%53 מהתלונות המוגשות מתבררות בסופו של הליך כמוצדקות, וכי המחלקות העיקריות בגין עבודתן הוגשו תלונות הן מחלקות הגבייה, כוח האדם וההנדסה.
במהלך ישיבת המועצה שהתקיימה השבוע הציג המבקר בפני ראש העירייה זוהר את ממצאי הדו"ח הנוגעים לתלונות הציבור, והסביר כי מתקבל הרושם לפיו תושבי העיר אינם רואים במחלקת הגבייה אוזן קשבת עבורם. על פי הנתונים, כמעט %80 מהתלונות אשר כוונו למחלקת הגבייה התבררו כמוצדקות. עוד טען המבקר קורן כי הוא עצמו ביקש מספר פעמים חומרים, אך נתקל בקשיים בקבלת השירות.
אחד הנושאים בגינם הוגשו תלונות חוזרות ונשנות הוא נושא עיקול החשבוניות של תושבי העיר, כאשר חלק מהתושבים טענו כי חשבונותיהם עוקלו למרות ששילמו את חובם.
נושא נוסף שהתברר כטעון שיפור הוא חיובי הארנונה המופקים לתושבים אחת לחודשיים, ובהם דרישה לתשלום עבור גודל נכס מוערך שכלל לא נבדק. לדברי המבקר, יש לפעול על מנת לערוך בדיקות מדויקות של גודל הנכס, כך שלא יתאפשר מצב בו תושבים יקבלו סכום לא חיוב לא נכון.

לחץ להמשך קריאה
תגובה אחת

תגובה אחת

  1. רון

    26/11/2017 ב 12:12

    שחיתות

השאר תגובה

לבטל

האימייל לא יוצג באתר.