צור עימנו קשר

חדשות

באר טוביה מסרה עבודה בהיקף מיליון ש"ח ללא מכרז

פורסם

בתאריך

למכרז שפורסם פעמיים ניגשה חברה אחת בלבד, אולם הוא בוטל עקב העובדה כי מדובר בהצעה יחידה. לבסוף החליטה המועצה למסור את העבודה לחברת "טוהר מקוואות" במסגרת הליך של פטור ממכרז. המועצה אישרה מחיקת חובות בהיקף של 7.8 מיליון שקלים. דוח הממונה על תלונות הציבור: 7 מתוך 10 התלונות שהוגשו נגד המועצה נמצאו מוצדקות

במקווה החדש המוקם בימים אלו במושב אמונים יושקעו מיליון שקלים, שישולמו לחברה במסגרת הליך של פטור ממכרז. כך הוחלט בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה לאחרונה.
במסגרת הליך המכרז שפרסמה המועצה בתחילה, לא הוגשו כלל הצעות, דבר שגרם לפסילת המכרז ופרסומו מחדש – הפעם בדרך של קבלת הצעות מחיר. במסגרת ההליך השני, הוגשה הצעה אחת בלבד למכרז, שהיקפה הכספי 1.25 מיליון שקלים. מדובר בסכום שהיה גבוה משמעותית מהאומדן שנקבע במכרז הראשון שפורסם, ואשר עמד על מיליון שקלים בלבד.
על כן, המועצה החליטה לפתוח בהליך של פטור ממכרז, במסגרתו היא יכולה להתקשר עם חברה לביצוע עבודה בהיקף כספי המחייב בדרך כלל מכרז פומבי, גם מבלי שהחברה תזכה בעבודה במסגרת מכרז שכזה. מדובר בהליך מקובל במקרים מעין אלו, שמטרתו לאפשר לרשויות מקומיות לבצע עבודות במקרים בהן הליכי מכרז פומבי אינם מצליחים. החברה שנבחרה לביצוע העבודות היא חברת "טוהר מקוואות בע"מ", הנחשבת בעלת מומחיות בהקמת מקוואות. העבודות צפויות להימשך מספר חודשים ולהסתיים עוד לפני סוף השנה האזרחית.
בתוך כך, המועצה אישרה מחיקת חובות בהיקף כולל של יותר מ-7.8 מיליון שקלים ל-20 יישויות משפטיות שונות, בהם תושבים וחברות מסחריות. החוב הגדול ביותר נמחק לתושב שדה עוזיהו – כמעט 4 מיליון שקלים, כאשר תקופת צבירת החוב הייתה במשך שלוש שנים בלבד – בין 2013 ל-2016. גם שתי החובות השניים בגובהם שנמחקו שייכים לתושבי שדה עוזיהו – 994 אלף שקלים ו-570 אלף שקלים. מדובר בחובות שנצברו במסגרת תשלומי ארנונה, מים והיטלים שלא שולמו – ושעליהם התווספו תשלומי ריבית, הצמדה והוצאות משפטיות שונות.

2016: הכנסות ארנונה של 151 מיליון ש"ח

המועצה גם אישרה את דוח הממונה על תלונות הציבור במועצה, ממנו עולה כי מתוך 10 תלונות שהוגשו, שבע נמצאו כמוצדקות. את הדוח חיברה דוברת לישאור, מבקרת המועצה. שיאנית התלונות הייתה מחלקת ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה, נגדה הוגשו 4 תלונות, כאשר כל הארבעה נמצאו כמוצדקות. נגד מחלקת התברואה הוגשו 3 תלונות מהן נמצאו 2 מוצדקות ואחת לא. נגד מחלקות הגבייה והווטרינריה הוגשו שתי תלונות – אחת לכל מחלקה – ושתיהן נמצאו כלא מוצדקות. תלונה נוספת סווגה כתלונה "כללית" ונמצאה כמוצדקת.
גם תקציב המועצה לשנת 2016 עודכן, בדיעבד, ונקבע כי הוא יעמוד על 269 מיליון שקלים, לעומת 264 מיליון שקלים. התקציב עודכן לאחר השלמת הדוח הרבעוני האחרון לשנת 2016, בו נקבעו הוצאותיה והכנסותיה הסופיות של המועצה לשנת התקציב. מהתקציב עולה כי המועצה סיימה את השנה בעודף של יותר מ-18 מיליון שקלים, כאשר הכנסותיה מארנונה עמדו על 151 מיליון שקלים – לעומת צפי בתחילת שנת התקציב להכנסות בהיקף של 140 מיליון שקלים. לפי הדוח, המועצה הגדילה משמעותית את הכנסותיה העצמיות, וכן קיבלה כספים נוספים שלא צפתה בתחילה ממשרד החינוך, הרווחה וממשרדים ממשלתיים אחרים. גם היקף הנחות הארנונה גדל בפועל בכמעט מיליון שקלים לעומת הסכום אותו צפתה המועצה בראשית 2016.

לחץ להמשך קריאה
לחץ להוספת תגובה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.