צור עימנו קשר

חדשות

באר טוביה: התיכונים יהפכו בתוך ארבע שנים לשש-שנתיים

לאחר דיון ציבורי ממושך, המועצה האזורית באר טוביה החליטה לפצל את התיכון לחטיבת ביניים וחטיבה עליונה. ראש המועצה, דרור שור, הודיע להורים כי האפשרות להפיכת שתי החטיבות לצומחות תיבחן במהלך שנת הלימודים הקרובה, אולם במשרד החינוך אמרו השבוע בתגובה רשמית כי המועצה כבר אישרה את המתווה שהונח בפניה, לפיו הליך הפיכת החטיבות לתיכונים שש-שנתיים יחל כבר בשנת הלימודים הבאה. ההורים זועמים: "המועצה לא מתנהלת באופן ראוי ומסתירה מאיתנו מידע"

פורסם

בתאריך

משרד החינוך הציב בפניי המועצה האזורית באר טוביה דרישה להקמת שני תיכונים צומחים. כך עולה משיחה שערכו לאחרונה חברי הנהגת ההורים של התיכון האזורי באר טוביה עם מנהלת מחלקת החינוך של המועצה, רות קרטר, ועם סגן ראש המועצה, שלומי שמאי. הפרטים אושרו השבוע על ידי דוברות משרד החינוך, שם הבהירו כי גורמי המקצוע במשרד קבעו כי מבחינה פדגוגית ובהתאם למדיניות המשרד יש להקים שני תיכונים שש שנתיים, ולא כפי תכנון המועצה הראשוני. במשרד החינוך הוסיפו ואמרו כי שני תיכוני החטיבות שיפעלו בשנה הבאה יצמחו בתוך ארבע שנים לתיכונים שש שנתיים. בשלב זה, לפחות הצהרתית, המועצה מתנגדת לדרישת משרד החינוך, וראש המועצה, דרור שור, הבהיר להורים ששוחחו איתו כי הוא מתכוון להתמיד בהתנגדותו להוצאה אל הפועל של המהלך. אף על פי כן, במשרד החינוך מבהירים בתגובה כי המועצה כבר הסכימה למהלך וסיכמה עם המשרד על הוצאתו אל הפועל כבר משנת הלימודים הבאה. זאת, בניגוד גמור לעמדתה הרשמית של המועצה בפני ההורים.

כזכור, לפני מספר חודשים אישרה מליאת המועצה האזורית, בתום פולמוס ציבורי ארוך ונוקב, את פיצול התיכון האזורי באר טוביה החל משנת הלימודים הבאה. על פי ההחלטה, התיכון יפוצל לחטיבת ביניים וחטיבה עליונה שיפעלו במקביל. ההחלטה התקבלה על רקע מחלוקת בין קבוצות הורים שונות בתיכון: מחד, הביעו חלק מההורים תמיכה בלתי מסוייגת בפיצול של התיכון בכלל, ובפרט בפיצולו לשני תיכונים שש שנתיים.

לטענת אותם הורים, גודלו של התיכון – בו למדו בשנת הלימודים שהסתיימה זה מכבר למעלה מאלפיים תלמידים תחת מסגרת חינוכית אחת – מקשה על התלמידים והצוותים המקצועיים, מה שמביא להישגים מקצועיים דלים. מאידך, חלק אחר בקרב ההורים התנגדו נחרצות לפיצול, מתוך חשש כי הדבר יביא לאובדן השילוביות בין התלמידים מחלקי המועצה השונים. לגרסתם, פיצול התיכון לשני תיכונים שש שנתיים יביא בסופו של דבר להפרדה על רקע יישובי-עדתי: בעוד תושבי היישובים בצד המזרחי של המועצה ישלחו את ילדיהם לבית ספר אחד, תושבי היישובים בצד המערבי ישלחו את ילדיהם לבית הספר השני. החשש מפני אובדן האינטגרציה נדחה על ידי ההורים שתמכו בפיצול, שטענו כי יש דרכים לשמור על האינטגרציה בין התלמידים ולמנוע פגיעה בה.

במסגרת הדיון הציבורי, שכרה המועצה את חברת "סמל", המתמחה בנושא, על מנת שזו תייעץ לה כיצד לנהוג. החברה הציבה בפני חברי המועצה מספר אפשרויות ביחס לעתידו של התיכון, אך בשורה התחתונה המליצה על פיצולו. ראש המועצה, דרור שור, קיבל את ההצעה באופן חלקי אך התמיד בסירובו לפצל את התיכון לשני תיכונים שש שנתיים, ותמך באפשרות אחרת שהוצגה וגם אושרה לבסוף על ידי חברי המועצה: במקום תיכון אחד שש שנתי יוקמו שני תיכונים, אחד עבור החטיבה העליונה ואחד עבור החטיבה התחתונה. בכך, הסבירו במועצה, תימנע תחרות בין בתי הספר והאינטגרציה תישמר.

אולם החלטת המועצה, שהתקבלה מראש על מנת לנסות ולרצות את כל הצדדים, גיבשה הפעם כמעט את כל חלקי ההורים בבית הספר: מרביתם היו מאוחדים בדעתם כי מדובר בהצעה לא טובה, והם התנגדו לה. בעוד תומכי השארת המצב הקיים על כנו זעמו על עצם הפיצול, תומכי הפיצול טענו כי פיצול החטיבות לא יספק את הסחורה. בינתיים, בשבועות האחרונים תפס מהלך הפיצול תאוצה, כשלאחר הודעת העזיבה של המנהל עד שנת הלימודים האחרונה, אריה ברנע, התקבל לתפקיד מנהל החטיבה העליונה אלי גבאי, איש חינוך ותיק. במקביל, פועלת מחלקת ההנדסה של המועצה על תכנון בנייתם של מבנים חדשים בקריית החינוך המועצתית, שתפוצל אף היא, פיזית, על מנת להפריד בין שני בתי הספר למתחמים נפרדים.

עדיפות ניהולית ומקצועית

במשרד החינוך לא אהבו את ההצעה שמליאת המועצה האזורית אישרה, והבהירו כי העדפתם המובהקת היא להקמת שני תיכונים שש שנתיים צומחים. קרי: התיכונים יהיו בשנת הלימודים הקרובה שלוש שנתיים, ובכל שנת לימודים תתווסף שכבה נוספת בכל אחד מהתיכונים עד שבעוד שלוש שנים יהיו שניהם תיכונים עם חטיבה תחתונה ועליונה גם יחד. גורמים בכירים במשרד אמרו השבוע כי מדובר בהחלטה מקצועית שהתקבלה על ידי גורמי הפדגוגיה, שמאמינים כי תיכוני חטיבת ביניים וחטיבה עליונה נפרדים אינם רעיון נכון מבחינה לימודית וניהולית.

לטענת חלק מההורים, המידע אודות התנגדות משרד החינוך היה קיים במשרדי המועצה מזה זמן רב, אולם שם בחרו שלא להציג אותו בפניהם. רק באמצע החודש הנוכחי, בפגישה שנערכה כאמור בין חברי פורום הנהגת ההורים לבין אנשי המועצה, הודו האחרונים, לא לפני שנשאלו בנושא, כי "משרד החינוך דורש מאיתנו להקים שני תיכונים שש שנתיים".

למרות המלצת ואף דרישת משרד החינוך כפי שנחשפה בישיבת ההורים, גורמים בכירים במועצה הבהירו כי בכוונתו של שור להוסיף ולהתמיד בהתנגדותו החד משמעית להקמת שני תיכונים שש שנתיים. לדברי אחד ממקורביו, שור הבהיר לחלק מההורים בשיחה שקיים עימם לאחרונה כי הוא לא מתכוון בהכרח לאמץ את המלצות משרד החינוך, וכי הוא עומד על כך כי שני התיכונים שיפוצלו יישארו גם בשנים הבאות שלוש שנתיים, קרי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה. "אם צריך נגיע עם זה עד בג"צ", כך דבריו בשיחה עם הורים לתלמידים בתיכונים.

במסגרת אותה פגישה שערך שור עם הורים לתלמידים בבית הספר – פגישה לא רשמית אליה הגיעו ההורים כבודדים, ולא כוועד ההורים הייצוגי של בית הספר – השמיעה אחת מהאימהות שהשתתפה בה שיחה שערכה עם מפקח בית הספר מטעם מחוז ההתיישבות של משרד החינוך, שהבהיר לה כי אכן הדרישה המקצועית של המשרד היא לפיצולו של בית הספר לשני תיכונים שש שנתיים. לטענת הורים שהשתתפו בפגישה, נוכח ההצהרה של ראש המועצה הם נדהמו מתוכן השיחה, שהמידע שנחשף בה הוסתר מהם כאמור. גם במקרה הזה הורים משני צידי המתרס – אלו שתמכו בפיצול ואלו שהתנגדו לו – זעמו, וטענו כי מן הראוי היה שהמועצה תהיה גלויה עימם ותשתף איתם את הפרטים. "המועצה לא מתנהלת כראוי ולא אומרת לנו את כל האמת", אמר הורה לתלמיד בתיכון.

בינתיים, גם במסגרת אגרת ששלח שור השבוע להורים הוא לא התייחס להסכמות שהושגו בין המועצה לבין משרד החינוך, כהצהרת האחרונים. באגרת הבהיר ראש המועצה כי במהלך השנה הקרובה ייבחנו ההליכים החינוכיים בשני התיכונים ובהתאם לתוצאות יופקו לקחים, בין היתר ביחס לאפשרות של הפיכת התיכונים לצומחים. השבוע עלתה דרישה בקרב חלק מהורי בית הספר לקיים כינוס חירום של הנהגת ההורים במטרה לדון בפרטים. אין ספק כי עם פרסום "המקור" היום לראשונה בדבר הודעת משרד החינוך, הדרישה לכינוס צפויה להפוך מנת חלקם של רבים.

מהמינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך נמסר: "המשרד רואה את בתי הספר העל-יסודיים כרצף חינוכי שש שנתי, דבר המקנה יתרונות חינוכיים ופדגוגיים לטובת התלמידים. בהתאם למדיניות זו נבנים בתי ספר חדשים".

לחץ להמשך קריאה
לחץ להוספת תגובה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.