צור עימנו קשר

חדשות

מבקר העירייה קבע: מינוי מנכ"ל הקרן לפיתוח בוצע בניגוד לחוק

המבקר מתח ביקורת חריפה על התנהלות דירקטוריון הקרן לפיתוח, שאישרה תשלום שכר הוצאות חודשי של אלפי שקלים למנכ"ל הקרן קובי עמר – המקורב לראש העירייה זוהר – בניגוד לחוק ותוך הסתמכות על חוות דעת משפטית כללית אשר אינה מספקת. המבקר גם מתח ביקורת על אופן מינויו של עמר, שבוצע ללא מכרז ומבלי שהוצבו תנאי סף

פורסם

בתאריך

אופן מינויו של מנכ"ל הקרן לפיתוח, קובי עמר, בוצע בצורה לא תקינה. כך, במילים ברורות שאינן משתמעות לשתי פנים, קבע מבקר העירייה איתי קורן בדו"ח מפורט ומקיף שעסק בין היתר בנעשה בקרן לפיתוח.
על פי הדו"ח, בדיקה שנערכה במסמכי הקרן לפיתוח מצאה כי לא קיימים כל מסמכים או תיעודים אשר מעידים על כך שהדירקטוריון פעל לפי הקבוע בחוק, הקובע כי דירקטוריון הקרן מחוייב בביצוע הליך מסודר ורב-שלבים לשם בחירת המנכ"ל, כגון פרסום מודעה, הקמת ועדת איתור ובדיקת תנאי סף – בדומה להליך מכרז.
לדברי המבקר, בדירקטוריון הקרן פעלו בצורה לא תקינה כאשר קיבלו את חוות דעתו של היועץ המשפטי של הקרן, ובחרו למנות מנכ"ל ללא מכרז. "על אף שמנכ"ל הקרן, קובי עמר, נבחר באופן זמני, על דירקטוריון הקרן היה לפעול למינוי מנכ"ל קבוע, ולהסדיר את כהונתו על פי הנחיות משרד פנים", הסביר קורן, שדרש להקפיא את פעילותו של המנכ"ל עד אשר תוקם ועדה לבחירת מנכ"ל חדש. "יש לכנס את חברי הדירקטוריון באופן מיידי על מנת להקים ועדה שתפקידה יהיה לקבוע מתכונת לבחירה ואיתור של מועמדים למשרת המנהל הכללי של הקרן, בכפוף להנחיות ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים" אמר קורן. בסופו של הליך, יעמוד מינויו של המנכ"ל הנבחר לאישור משרד הפנים.
בתוך כך, בדק המבקר גם את נושא השכר של מנכ"ל הקרן, שם נמצאו ליקויים חמורים אף יותר. שכרו של המנכ"ל עמר נקבע על 9,000 ש"ח מידי חודש, שניתנו לו לכאורה בגין "החזר הוצאות". ההצעה לשלם למנכ"ל סכום זה עברה פה אחד בדירקטוריון הקרן בשלהי 2015. בזמנו הקימה ההצעה ביקורת חריפה מצד חברי המועצה כלפי אנשי הקרן, בטענה כי ההחלטה ספק חוקית וחל איסור לשלם למנכ"ל הקרן סכום כלשהו, בטח כאשר הוא נחשב למקורבו של ראש העירייה אליהו זוהר ואף תמך בו בפומבי במהלך מערכת הבחירות ב-2018.
ההחלטה לשלם לעמר שכר אמנם גובתה בחוות דעת משפטית שהוזמנה על ידי אנשי הקרן, אולם בדו"ח קבע המבקר איתי קורן כי היא נכתבה באופן כללי וללא כל הסתמכות על פרוטוקול הישיבה. לדברי המבקר, חוות הדעת ניתנה על סמך הודעת דואר אלקטרוני שקיבל היועץ המשפטי ממנכ"ל הקרן רק למחרת הישיבה, ולא בזמן אמת עוד קודם להצבעה על אישור ההחלטה בדירקטוריון הקרן.
כחלק מהמלצותיו, הציע המבקר קורן לבחון מחדש את אופן ההתקשרות עם היועץ המשפטי של הקרן, והסביר כי חרף העובדה לפיה הוצאות המנכ"ל אושרו פה אחד באספת הדירקטוריון, יש להציג הסבר מפורט יותר על ההוצאות שאושרו. "חברי הדירקטוריון לא שאלו על פשר ההוצאות ולא בחנו אותן", כתב קורן, שהוסיף: "אם כוונת הישיבה הייתה לאשר שכר למנכ"ל הקרן, היה צורך לפעול כאמור בהתאם להנחיות משרד הפנים. יש לציין כי חוות הדעת המשפטית לוקה בחסר ואינה ברורה דיה, כלומר לא נאמר בה שיש לפעול מול משרד הפנים, אלא נכתב באופן כללי כי השכר אינו חורג מהנורמה המקובלת ואף נמוך ממנה. לאור האמור לעיל, הביקורת ממליצה שנושא שכר או הוצאות מנכ"ל הקרן יובא לאגף התאגידים העירוניים במשרד הפנים, על מנת להסדיר, בין היתר, את נושא שכר והוצאות מנכ"ל הקרן, כפי שקבוע בחוק ועל פי הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים", סיכם קורן.
יש לציין כי בעקבות הביקורת הציבורית החריפה הוקפא שכרו של עמר, ומאז התפוצצות הפרשה בשנה שעברה לא משולם לו שכר כלשהו, גם לא כהחזר הוצאות. בימים אלו שוקל עמר, כך דווח באפליקציית "אנג'לס", את עתידו כמנכ"ל הקרן והוא עשוי לסיים בקרוב את תפקידו.

 

שוברים שמירה

מסמכים הנשמרים בחובבנות, ללא מספור וקטלוג כראוי וכמתחייב בחוק ובאופן בו כל אדם יוכל לחדור אליהם ולאסוף אותם לחיקו: כך, על פי דו"ח המבקר, מנהלת העירייה את הארכיון ההיסטורי בו נאספים מסמכיה לאורך השנים, ואשר חלה חובה חוקית לשמור אותם בארכיון רשמי.
מדובר בעיקר במסמכים כגון פרוטוקולים של מחלקת ההנדסה, אישורים, תכניות, העברות בטאבו ותיקי מידע שונים, המאוחסנים במחסני העירייה הממוקמים בסמוך למשרדי מחלקת הרווחה ב"קניון הקריה" ובמחסן העירייה באזור התעשייה.
מבדיקת המבקר עולה כי העירייה עוברת על חוק הארכיונים, וכי הדבר מסכן את שמירת המסמכים כמתחייב. המבקר קבע עוד כי החדרים בהם מאוחסנים מסמכי הארכיון אינם ראויים לשמש כמחסן ארכיון, וכי העירייה אינה מקפידה על מילוי ההנחיות ביחס לאופן בו יש לשמור מסמכים כך שהם יוותרו שלמים גם לאחר שנים ארוכות.
בנוסף, גרס קורן כי לא נערך רישום מסודר של המסמכים הנכנסים אל הארכיון ושל אלו היוצאים ממנו לצרכים שוטפים, וכי אין יכולת פיקוח ומעקב על המסמכים השונים. גם בעניין חדרי האחסון העביר המבקר ביקורת חמורה, כשטען כי אלו פרוצים לכל דיכפין, כך שכל אדם אשר יחפוץ בכך יוכל להיכנס אליהם ואף לגנוב מהם חומרים שערכם מבחינת העירייה עשוי להיות קריטי.
המבקר קבע כי יש לפעול לתיקון הליקויים באמצעות שמירת המסמכים על פי החוק, וכן לפעול על מנת ליצור נוהל חדש במסגרתו יילקחו ויוחזרו מסמכים מהארכיון תוך בקרה ומעקב של החומרים המאוחסנים בו. "יש לקדם באופן נמרץ את המכרז לסריקת החומר הארכיוני במחלקת ההנדסה, כך שלא יהיה צורך במבנים הפיזיים של הארכיון בעיר", כתב קורן, שהוסיף כי יש לפעול לאלתר להעברת ארכיון מחלקת ההנדסה לחברה חיצונית, וזאת "בשל העובדה כי אין אמצעים למניעת התלקחות, וישנו חשש כבד וממשי כי במקרה של שריפה החומר בארכיון יישרף כליל וייגרם נזק בלתי הפיך", כאמור בדו"ח.

 

מחסן הארכיון. אינו מוגן

מחסן הארכיון. אינו מוגן

 

עושים שוק

מבקר העירייה, איתי קורן, הציג בפני חברי המועצה גם את התקלות אשר קיימות במתחם השוק העירוני שממוקם ליד האצטדיון ברחוב הרצל, וקבע כי לאחר בדיקה שנעשתה בנושא נמצא כי יש להעבירו ממקומו לאזור אחר בעיר.
על פי דו"ח המבקר, נמצא כי חלק מהכשלים שנמצאו בניהול ענייני השוק המקומי מהותיים בהחלט, והם מופנים בעיקר אל מנהל השוק, אלי ביטון, ואל העירייה האמונה על ניהול השוק. בין היתר, מצא המבקר כי אין רישום ובקרה על מספר הדוכנים בשוק, אין רישום של הוצאות כנגד הכנסות במערכת הגביה, סימון שטח הבסטות אינו ברור, הרישום מתבצע בצורה ידנית של מנהל השוק ולא הכל מגיע אל רישומי המערכת בעירייה ועוד.
לטענת המבקר, יש לדרוש מכל בעל בסטה אישור מרשויות מס ההכנסה, אישור ניהול ספרים כדין ושתי תמונות במעמד החתימה, כולל תעודת זהות, דבר שבפועל לא קורה כלל וכלל.
אלא שלא רק נושא הרישומים עלה בדו"ח של קורן, אלא גם נושא הסדר והביטחון. בבדיקתו מצא המבקר כי באזור השוק קיימים מספר מפגעים, כגון מדרכות שבורות וכבלי חשמל חשופים אשר מסכנים את חייהם של באי השוק.
המבקר הזכיר גם את נושא הכריזה שאינה עובדת, וציין גם כי למרות החובה להתקין מצלמות ברחבי השוק0 אלה אינן קיימות כלל.
לגבי נושא הפיקוח בשוק, כתב המבקר כי לא קיימת מדיניות עירונית מוסדרת לפעילותו של השוק העירוני, וציין כי פעילות האכיפה בשוק אמורה להתבצע על ידי אגף הפיקוח העירוני, אולם בהעדר משאבים ופקחים ובהעדר מדיניות ברורה, חוקי העזר, כגון שמירה על הסדר והניקיון, אינם נאכפים שם, מה גם שהשוק חסר מאבטחים מלבד השומר בכניסה, המפקח על החניה במתחם.
בנוסף, הזכיר המבקר כי השוק העירוני הקיים פועל בצורה לא חוקית וללא היתר בניה בפועל, שכן האישור שהונפק לו בשנת 2010 היה זמני למשך 5 שנות פעילות, תקופה שהסתיימה לפני כשנתיים.
כזכור, כבר לפני 7 שנים קיבלה העירייה החלטה להעביר את מתחם השוק העירוני מאזור קיבוץ גלויות (מתחם שלמה סיקסט) לתקופה זמנית ברחוב הרצל עד אשר ימצא מתחם חדש לקליטתו, אולם עדיין לא הוכנה כל תכנית ממשית לקראת העברה של מתחם השוק לאזור אחר בעיר.

מבקר העירייה, איתי קורן. נמצאו ליקויים רבים

מבקר העירייה, איתי קורן. נמצאו ליקויים רבים

 

תלונות הציבור: הציבור כמעט תמיד צודק

דו"ח המבקר חושף כי לא פחות מ-%53 מהתלונות המוגשות מתבררות בסופו של הליך כמוצדקות, וכי המחלקות העיקריות בגין עבודתן הוגשו תלונות הן מחלקות הגבייה, כוח האדם וההנדסה.
במהלך ישיבת המועצה שהתקיימה השבוע הציג המבקר בפני ראש העירייה זוהר את ממצאי הדו"ח הנוגעים לתלונות הציבור, והסביר כי מתקבל הרושם לפיו תושבי העיר אינם רואים במחלקת הגבייה אוזן קשבת עבורם. על פי הנתונים, כמעט %80 מהתלונות אשר כוונו למחלקת הגבייה התבררו כמוצדקות. עוד טען המבקר קורן כי הוא עצמו ביקש מספר פעמים חומרים, אך נתקל בקשיים בקבלת השירות.
אחד הנושאים בגינם הוגשו תלונות חוזרות ונשנות הוא נושא עיקול החשבוניות של תושבי העיר, כאשר חלק מהתושבים טענו כי חשבונותיהם עוקלו למרות ששילמו את חובם.
נושא נוסף שהתברר כטעון שיפור הוא חיובי הארנונה המופקים לתושבים אחת לחודשיים, ובהם דרישה לתשלום עבור גודל נכס מוערך שכלל לא נבדק. לדברי המבקר, יש לפעול על מנת לערוך בדיקות מדויקות של גודל הנכס, כך שלא יתאפשר מצב בו תושבים יקבלו סכום לא חיוב לא נכון.

לחץ להמשך קריאה
- פרסומת -
תגובה אחת

תגובה אחת

  1. רון

    26/11/2017 ב 12:12

    שחיתות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חדשות

יש ועד בנטו

חודש לאחר תחילת המאבק הודיעו הבוקר (שני) בהסתדרות העובדים על הקמת ועד במפעל "נטו מלינדה", כאשר למעלה משליש מתוך עובדי חברת המזון שבבעלות דודי ועדי עזרא הצטרפו להסתדרות והשיגו את הרוב הדרוש להפיכתה לארגון היציג. ועד הפעולה: "שמחים על ההתגייסות הגדולה, מצפים מההנהלה לשבת עמנו בהקדם למו"מ למען הצלחת החברה והעובדים כאחד"

פורסם

בתאריך

על ידי

כ-1,200 עובדי חברת נטו מלינדה מקבוצת "נטו אחזקות" השלימו את מהלך התאגדותם בהסתדרות, לאחר שלמעלה משליש מהם, כנדרש בחוק, חתמו על טפסי ההצטרפות לארגון. מהלך ההתארגנות הושלם למרות התנגדות מצד ההנהלה, כך על פי גורמים במפעל שטענו בשבועות האחרונים כי הופעל עליהם לחץ לחתום על ביטול ההצטרפות להסתדרות העובדים, ובשל כך ההתאגדות מלווה על ידי בית הדין לעבודה.

עובדי חברת נטו מלינדה, עוסקים בייבוא, שחיטה והפצת בשר לרשתות השיווק השונות ברחבי הארץ. בעלי החברה הם דודי עזרא ובנו עדי עזרא. ההתאגדות קרמה עור וגידים לאחר רצונם של העובדים לשפר את תנאי העסקתם ולחזק את ביטחונם התעסוקתי.

במכתב ששלח היום מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים עמיחי סטינגר, למנכ"ל קבוצת נטו עמי גולדין, קרא לו סטינגר להכיר ברצונם של העובדים ולתאם בהקדם האפשרי פגישת היכרות עם נציגות העובדים, וזאת לקראת פתיחה במו"מ לכריתת הסכם קיבוצי אשר יסדיר את תנאי ההעסקה בחברה.

התאגדות עובדי חברת נטו מלינדה לוותה על ידי ההסתדרות במרחב אשדוד בראשות חיים שייב, רכזי ההתאגדויות מהאגף להתאגדות עובדים טל בורשטיין ואודליה מעודה וכן יו"ר סניף קריית מלאכי במרחב אשדוד בבר אזולאי ומזכיר האיגוד המקצועי מהמרחב דיוויד פרטיאלי.

מוועד הפעולה של עובדי נטו מלינדה, בראשות היו"ר שלום רוחם, נמסר: "אנחנו מברכים על ההתגייסות הגדולה של העובדים למהלך ההתארגנות ומצפים מההנהלה לשבת עמנו בהקדם למו"מ פורה ומהיר למען הצלחת החברה והעובדים כאחד".

לחץ להמשך קריאה

חדשות

הקיבוץ מתחדש

שלוש שנים לאחר ההכרזה על צאתה לדרך של תכנית "פינוי-בינוי" בשכונת קיבוץ גלויות, ובצל הטענות לפיהם הפרויקט הגרנדיוזי שהחל בקול תרועה רמה יתמוסס, מבטיח חיים פלוס, מי שמוביל את הליך ההחתמות, כי כבר בעוד חמש שנים יעמוד על תילו הבניין הראשון בשכונה המיתולוגית, שתשנה את פניה של העיר מן הקצה אל הקצה

פורסם

בתאריך

על ידי

על תכנית "פינוי-בינוי", שהוכרזה כמדיניות רשמית של משרד הבינוי והשיכון בשנת 1998, רובנו שמענו. במסגרת התכנית, רשאי משרד הבינוי להכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי באמצעות צו הכרזה, ולהרוס את בתי המגורים הישנים שבו ולבנות תחתיהם בנייני מגורים חדשים.

אלא שלמרות הדברים, דעת הציבור בכל הנוגע לסיכויי ההצלחה של הפרויקט הגרנדיוזי שלילית, ולא בכדי: עד היום יצאו מהתכנון אל הפועל עשרה פרויקטים בלבד, רובם במרכז הארץ, ועל כן הציבור סקפטי בנוגע להצלחת הפרויקט.

עם זאת, גורמים בעיריית קריית מלאכי מאמינים כי דווקא כאן הם יוכלו לממש את חזונו של הפרויקט, הקורם עור וגידים לקראת מעבר לשלבים מתקדמים בשכונת קיבוץ גלויות ממש בימים אלו. "מדובר בהסכם שמיטיב גם עם הדיירים וגם עם הקבלנים, ולכן אנחנו מאמינים בפרויקט ומעוניינים להתחיל לעבוד", אמר השבוע חיים פלוס, מי שמוביל ודוחף להבאת הפרויקט לכדי ביצוע, "במשך 11 חודשים עבדנו על הסכם טוב לדיירים. אין כמעט עו"ד שלא עבר עליהם, על החובות של הדייר וחובות הקבלן. ההסכמים אמורים להיות זהים בין כל המתחמים והם יסדירו את כל החובות והזכויות שלהם", הוסיף פלוס, שציין כי מהנדס העירייה כבר הציע לנציגי הקבלן המתכנן להתחיל בהכנות התב"ע שתיושם בתכנית המתאר.

כזכור, כבר לפני שלוש שנים הודיע ראש העירייה אליהו זוהר כי הצליח להגיע להסכם עם משרד השיכון לפיו תיושם התכנית בשכונת קיבוץ גלויות, המאוכלסת בעיקרה על ידי דיירים ותיקים בני הדור השלישי. מטרתה העיקרית הייתה לשנות את אופי השכונה ולשפר את מצב הבניינים הישנים בניסיון ליצור תפנית ולהפוך את השכונה האותנטית לפנינת נדל"ן שתשנה את פני העיר.

משיגים חתימות

על מנת להוציא אל הפועל את התכנית נדרשת הסכמה מצידם של 70 אחוזים מכלל בעלי הנכסים בשכונה והוצאת אישור התב"ע, כשלאחריה אמורות להתבצע מדידות על ידי אנשי מקצוע במטרה לאשר את התכנית הסופית ולהתחיל בבנייה.

פלוס, האחראי כאמור על הפרויקט המתגבש בשכונת קיבוץ גלויות, הצהיר השבוע כי עד כה הושגו חתימות של כ-%60 מכלל בעלי הנכסים בשכונה, וכי בקרוב יוכלו היזמים להכריז על סיום שלב ההחתמות.
מאז החלו התהליכים, ניסה פלוס להניע את הפרויקט וישב לשם כך עם עשרות יזמים וקבלנים שונים במטרה לגבש הסכם אחיד. בסופן של הפגישות, נבחרו ארבעה קבלנים שונים להוביל את חמשת הפרויקטים המתכוננים בשכונה, בהם 'לוינסקי עופר' שיבנה שלושה מתחמים, כוכב הנגב וכן שני קבלנים נוספים עימם טרם הבשילו המגעים לכדי הסכם.

סגן ראש העירייה והממונה על פרויקט "פינוי-בינוי" בעיר, מישל טפירו, התייחס אף הוא לתכנית ואמר כי על פי הערכתו, עד סוף השנה הנוכחית תקבל העירייה את הקרקע הנוספת מהמדינה. "התהליך ייקח זמן, אך ברגע שהקרקעות יגיעו משרד הבינוי והשיכון יבצע את הסכמי הגג. במקביל, היזמים עושים שינוי תב"ע, ולכן הם צריכים חתימות מהדיירים. בעבר התבטאתי בנושא והמסר שלי היה שאין כדאיות כלכלית ללא השלמת הקרקע. צריך לקרוא את כל הכתבה, לא רק את הכותרת. לכן אני אומר שכרגע מחכים לאישור הקרקע וגם לאישור שינוי תב"ע וזה בתהליך. כדי שזה ירוץ, נדרשת חתימה של הדיירים".

הפנים החדשות של קיבוץ גלויות. הדמיה: משרד האדריכלים BLK

"במהלך השיחות שלנו עם הקבלנים בדקנו איתנות כלכלית של הקבלן, המלצות, פרויקטים דומים שביצע וכד'. כמובן שגם נבדק האם לקבלן יש ניסיון בכל הקשור לפינוי בינוי", מסביר פלוס, ומוסיף, "גם במעמד החוזה באנו לקראת הדיירים עד הפרטים הקטנים. כך למשל, כל נושא ועד הבית, שאמור להיות חדש לדיירים, יושת בהדרגתיות כאשר בשנה הראשונה ישלמו הדיירים רק עשרה אחוזים מהסכום, כ-30 שקלים בחודש, בשנה השנייה עשרה נוספים וכן הלאה. רק בשנה השישית ישלמו הדיירים את מלוא סכום ועד הבית".

לצד הדיירים, מקבל גם הקבלן עצמו 'סוכריה' מהמדינה: על כל דירה שיעניק לבעלי הנכסים בשכונת קיבוץ גלויות יוכל הקבלן לבנות שמונה נוספות, קרי יחס המרה של אחת לתשע. על מנת שלא 'לחנוק' את השכונה, הוחלט כי חמש מהדירות שיבנה הקבלן יוקמו בקיבוץ גלויות ואילו ארבע נוספות יוקצו לו בקרקע אחרת בתחומי העיר, ככל הנראה בשכונה העתידה להיבנות בסמוך לאזור התעשייה תימורים.
בסך הכל צפויות להיבנות 2900 יחידות דיור בשכונת קיבוץ גלויות, כ-850 מתוכן לטובת הדיירים ואילו היתר למכירה בשוק החופשי. "המטרה היא להפוך את השכונה למודרנית ומתקדמת, ולסחוף את קיבוץ גלויות לעידן החדש. עם זאת, אנחנו לא רוצים לשנות את צביון העיר ולכן אושרה בנייה של בניינים בני 12 קומות בלבד, חרף האפשרות שעלתה לבניית מגדלים רבי קומות", מספר פלוס.

תוספת ללא תשלום

בחודשים האחרונים מנסים אנשיו של פלוס לשכנע את הדיירים הנוספים הנדרשים על מנת להוציא אל הפועל את התכנית לחתום על הנכונות לביצוע הפרויקט, ומציגים בפניהם את היתרונות שלהם ושל העיר כולה במימושו. עד כה, כאמור, הצליחו אנשי השטח להשיג כ-60 אחוזים מחתימות הדיירים, וישנם עדיין בעלי דירות אליהם לא הגיעו. עם זאת, הם נתקלים מפעם לפעם בבעלי דירות אשר מסרבים להעניק את חתימתם, ומציינים כי מדובר בעיקר בכאלה אשר דירתם עברה "הסבה" ומשמשת כדירת גן, "ישנם 20-25 סרבנים, אשר רובם מתגוררים בדירת הקרקע. אותם דיירים סגרו את שטח הבלוק והפכו אותו לגינה פרטית, כך שהחוק לא לצידם והם יצטרכו להגיע להליך משפטי. בשורה התחתונה הם יאלצו לפנות את הדירה בעל כורחם במסגרת הפרויקט", מסביר פלוס, שמוסף: "גם תושבי הקרקע צריכים להבין שבסופו של דבר פרויקט פינוי בינוי מטיב עימם". לדברי פלוס, ההסכם עליו חתמו הדיירים עם הקבלנים יזכה את הדיירים בתוספת של 25 מטרים נטו ביחס לביתם הישן, זאת בנוסף ל-10 מטרים במרפסת, 5 מטרים במחסן וחניה בטאבו. "מדובר בהטבה משמעותית הניתנת ללא תוספת תשלום. נוסף אליה, הדייר יוכל לשדרג את ביתו בעבור תוספת תשלום בסכום ההפרש בין הדירות".

עם סיום שלב החתימות והכנת התב"ע, יחל כאמור הליך מדידות הבתים, ולאחריו יתפנו הקבלנים לתחילת עבודות הביצוע בשטח. פלוס, מספר כי כבר כעת הקצתה העירייה שטחים לקבלנים ללא צורך בהריסת המבנים הקיימים בשלב הראשוני, זאת במטרה לאפשר לתושבים שלא לעזוב את ביתם עד אשר יוכלו לקבל מפתח בבניין החדש הסמוך. "אני מניח שכבר בעוד חמש שנים יכנסו הדיירים הראשונים אל הבניינים החדשים שיבנו בשכונה. להערכתי, תוך 12 שנים יסתיים כל הליך הביצוע והשכונה תשנה את פניה מן הקצה אל הקצה".

הבניינים יבנו עד 12 קומות. שכונת קיבוץ גלויות

כחלק מהכוונה למשוך אל השכונה אוכלוסיות חזקות וצעירות, הוחלט להקים במסגרת התכנית מעונות יום, גני ילדים, בית ספר יסודי בן 36 כיתות ופארק של 10 דונמים עם מתקני שעשועים מתקדמים. "עד כדי כך ירדנו לכל הפרטים הקטנים, שכאשר ישבנו עם הקבלנים היה לנו חשוב להציב את הפארקים וגני השעשועים תחת מעטפת של בניינים וללא צורך במעבר בכבישים ראשיים", ציין פלוס, שהוסיף כי המטרה הייתה למנוע סיכון יומיומי של ילדי השכונה העתידית.

"מדובר בפרויקט ראשון מסוגו וכבר עכשיו יש המון אוכלוסיות שמתעניינות ברכישת בתים בשכונה. פנו אלינו צרפתים, אנשי קבע ומשטרה, אנשי חינוך והוראה. כולם מתעניינים ברכישת דירה בשכונה. זה רק מראה כמה אמונה וכמה פוטנציאל יש בפרויקט החדש. חשוב לציין שללא התערבות ראש העירייה ללו זוהר שמלווה את התהליך מתחילתו התכנית לא הייתה יוצאת לדרך. הוא המנצח הגדול של כל ההליך".

לחץ להמשך קריאה

חדשות

דורשים ועד בנטו

מספר עובדי מפעל נטו, השוכן באזור התעשייה בעיר, החלו לאחרונה במלאכת הקמת ועד עובדים חדש במטרה לעגן את זכויותיהם בהסכם קיבוצי אל מול ראשי החברה. ניסיונות הקמת הוועד נתקלו תחילה בהתנגדות מצד ראשי החברה, אולם לאחר פנייה לבית המשפט זו הסכימה לאפשר לוועד להחתים עובדים בזמן הפסקות הצהריים. נציג ההסתדרות: "מניח שבזמן הקרוב נשלים את המלאכה". החברה: "מכבדים את זכות ההתארגנות ולא מפריעים לה"

פורסם

בתאריך

על ידי

עובדי מפעל נטו בעיר, הנמצא בבעלותו של איש העסקים מאיר עזרא, פנו לאחרונה להסתדרות העבודים בבקשה להקים ועד עובדים לאנשי המפעל. על פי מידע שהגיע ל"המקור", עד כה הוחתמו קרוב ל-400 עובדי החברה על הסכם ייצוג בידי ההסתדרות, במה שמסתמן כמאבק פנימי בין העובדים התומכים בוועד לאלו המתנגדים לו.
כבר בתחילת השבוע שעבר החלו ראשוני העובדים בפעולות שכנוע של עובדי המרכז הלוגיסטי ומטה החברה, השוכן באזור התעשייה בעיר, אולם נתקלו בהתנגדות של קב"ט החברה ומנהלים נוספים- כך לטענתם. על פי עדים ששהו במקום, הערמת הקשיים מצד מתנגדי הקמת הוועד גררה ויכוחים ומהומות, ולמקום אף הגיעה ניידת של תחנת המשטרה המקומית.

לטענת חלק מהנוכחים במקום, כאשר הגיעו בשבוע שעבר אנשי ההסתדרות אל שערי המפעל הם נתקלו בסירוב מצידו של אחראי הביטחון, שדחק בהם לבצע את החתמות העובדים מחוץ לשטח המפעל- כיוון שהדבר לא סוכם עם הנהלת החברה.
אלא שהמצדדים בהקמת הוועד לא ויתרו, ופנו כבר ביום המחרת לבית המשפט במטרה שזה יתערב ויאפשר לשלושה חברי ועד להיפגש עם עובדי המטה והמרכז הלוגיסטי של החברה במהלך הפסקות הצהריים- בניסיון לצרף אותם להתארגנות. על פי ההסכמות, תאושר פגישה בת שעה וחצי עם העובדים, כאשר שעה מתוכה תהיה על חשבון העובדים ואילו חצי השעה תשולם להם על חשבון המעסיק.

אחד מעובדי החברה סיפר השבוע כי ישנה הרגשה שהחברה עושה כל שביכולתה על מנת לטרפד את המהלך, "ביום הראשון לא נתנו להם להיכנס. התחילו להאשים פה אנשים, ואף מאיימים על חלק מהם שאם ישתפו פעולה הם יפגעו מזה אישית". בנוסף, טען העובד כי חלק מהעובדים חוששים כי החברה תשכור חוקרים פרטיים, במטרה לזהות את העובדים המובילים את המהלך.

אחד מראשי ההתארגנות סיפר השבוע למערכת "המקור" כי דרישותיהם של העובדים הם בסיסיות, והוסיף כי למרות הלחץ הכבד שמופעל מצד החברה הם ימשיכו לפעול- עד לקבלת מספר חתימות מירבי, "ידוע לנו שהם מאיימים על אנשים לא לחתום, אך הדרישות שלנו הן דרישות כלליות שצריכות להיות האל"ף – בי"ת במקום עבודה כזה".

למרות הדברים הנחרצים של התומכים במהלך, ישנם במפעל גם עובדים אחרים שהחליטו לא לחתום על ההסכם מול ההסתדרות ואף טענו כי ראשי הועד הפוטנציאלי החליטו לעשות את הדברים בצורה לא הוגנת, "הם מתחבאים ולא יוצאים בגלוי. מדובר בחמישה אנשים שמרעילים את כולם ומנסים בעיקר לפגוע בחברה", אמר אחד העובדים, שהוסיף: "הם דואגים לעצמם ולא באמת אכפת להם מה קורה עם העובדים האחרים. צריך לזכור שמדובר במפעל שמצבת העובדים שלו משתנה בצורה תכופה, ככה שאין באמת צורך בוועד".

חברת "נטו אחזקות" הוקמה כבר בשנת 1940 על ידי מאיר עזרא, ועסקה ביבוא בשר מחו"ל. במהלך השנים עברה החברה לבעלותו של הבן, דודי עזרא. ב-2002 כונסו כלל מותגי החברה תחת השם "נטו", ביניהם טיבון ויל, דלידג, שלושת האופים, וילגר ומג'יק. החברה מעסיקה כ-1400 עובדים בסך הכל, מתוכם 1200 עובדים תחת המותג "נטו אחזקות". כמעט 400 מהם, כאמור, חתמו עד כה על מנת להקים ועד עובדים חדש, כך שדרושות למובילי הועד כמה עשרות חתימות בודדות על מנת לרתום למהלך שלישי מהעובדים ובכך להמשיך לשלבים הבאים של הקמת הוועד, בהם בחירת נציגים, עריכת מסמך הדרישות מהחברה, פנייה למעסיק ועריכת מו"מ לצורך יצירת הסכם קיבוצי.
עמיחי סטינגר, מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים מטעם ההסתדרות, אמר השבוע בשיחה עם "המקור" כי "אנחנו כבר שבוע וחצי בתוך ההתארגנות. יש לנו תמיכה גדולה בקרב העובדים. מאות עובדים כבר הצטרפו אלינו, וזה למרות שההנהלה עושה מאמצים לסכל את הרצון של העובדים לשפר את התנאים שלהם במסגרת הסכם קיבוצי, גם בתחילת התהליך וגם לאחר הדיון בבית המשפט. אנחנו נחושים, הוועד חזק והעובדים חזקים. הם רואים מה קורה במקומות אחרים מבחינת תנאים וביטחון תעסוקתי. אני מניח שבזמן הקרוב נשלים את המלאכה, ואם יהיה צורך נפנה שוב לבית הדין". לגבי הטענה כי עובדים מסוימים מעוניינים להצטרף לוועד אך חוששים מראשי החברה, אמר סטינגר כי "ישנם עשרות כאלו. הם פונים אלינו, אך אנחנו מנסים להרגיע אותם ומבטיחים שנגן עליהם. אנחנו גם מנסים לפנות לחברה, זו הפעם השלישית. נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להגן עליהם".

גם שלום רוחם, העובד במפעל, הגיב לדברים כשאמר: "החלטתי כיו"ר ועד הפעולה בשיתוף ההסתדרות החדשה נבעה מתוך הבנה שלעובדי נטו מגיע הרבה יותר. כאשר הגענו לפנות בוקר למתחם החברה לחיתמה על טפסי ההסתדרות נתקלנו בעשרות עובדים שעושים עבודתם נאמנה, ביום ובלילה, תחת ממטרי גשמים או בשמש הקופחת. אין דוגמא טובה מכך לצורך בוועד. עובדים אלו מחזיקים את החברה. לצערי הנהלת נטו מנסה בדרכים שאינן נעימות להצר צעדינו, אך חתימות העובדים המצטרפים אלינו זה אחר זה מדברות בעד עצמן. המסר שארצה להעביר לעובדים הוא 'הפסיקו לפחד'. פסק דין פלאפון משנת 2013 קובע כי אסור למעסיק או למי מטעמו להתערב במהלך התארגנות עובדים, או בעובדים הרוצים להצטרף להתאגדות".

מחברת "נטו אחזקות" נמסר בתגובה: "החברה מכבדת את זכות ההתארגנות ואינה מפריעה להתארגנות או מתערבת בה. החברה פעלה כדין על מנת למנוע הפרעה לעבודה הסדירה וכניסה למתקניה ללא תיאום ובניגוד לדין. להוכחת אמיתות דברנו, מסיכום פרוטוקול הדיון וההחלטה שהתקבלה בבית הדין לענייני עבודה בבאר שבע לפני כשבוע ואשר הועברה לעיון עיתון "המקור" עולה כי, "לאור אחריות החברה לבטיחות עובדיה (מדובר בשטחי תפעול), התנתה החברה את כניסת נציגי ועד הפעולה בקבלת הדרכה אצל ממונה הבטיחות בחברה ובשעות ההפסקה שנמסרו להם".

לחץ להמשך קריאה