צור עימנו קשר

חדשות

מדוע יזמי הבנייה בשכונת המחנה לא רוצים עצים?

ארבעה מהיזמים שבונים פרוייקטים בשכונה ביקשו הקלות בנטיעת עצים כך שבמקום לנטוע עץ אחד על כל 4 מקומות חנייה, יינטע עץ אחד על כל 5 מקומות חנייה. כל הבקשות אושרו על ידי העירייה

פורסם

בתאריך

היזמים בשכונת המחנה (או בשמה החדש, בני חיל) נגד השטחים הירוקים: ארבעה בעלי קרקעות לפחות הגישו בחודשים האחרונים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה של העירייה בקשות לקבל הקלות ביחס להיקף נטיעת העצים בפרוייקטים הנבנים על ידם. חברי וועדת המשנה שדנו בנושא אישרו את כל ההקלות שהיזמים ביקשו, ובסך הכל עתידים להיגרע עשרות עצים מסך כל העצים שהיו אמורים להישתל בשכונה.

על פי תכניות הבנייה המקוריות, היזמים בשכונה היו אמורים לשתול עץ אחד על כל ארבע חניות שיהיו במתחמי הבנייה שלהם. כך למשל במקרה של פרוייקט בן חמישים יחידות דיור אמורים להינטע 12 עצים במתחם החניות, בפרוייקט של מאה יחידות דיור אמורים להינטע 25 עצים במתחם החניות וכן הלאה. ההיגיון שמאחורי הקביעה בתכנית הבנייה המקורית היא הצורך בקיומם של שטחים ירוקים בכל פרוייקט בנייה. לעצים, כידוע, תפקיד אקולוגי חשוב בעודם הם סופגים אליהם גזי חממה ואוויר מזוהם ובכך משפרים את איכות האוויר באיזור שבו הם נמצאים. משכך, מיעוטם מביא לפגיעה מעשית, גם אם בלתי נראית על פניו, באיכות החיים של התושבים.

על פי בקשת היזמים שאושרה, היקף העצים במתחמי פרוייקטים השונים בשכונה יצטמצם בשיעור של כ-20-25% בעקבות בקשת היזמים שאושרה על ידי העירייה. לפי הפרוטוקולים של ישיבות ועדת המשנה לתכנון והבנייה שבה אושרו הבקשות שהוגשו, חברי הוועדה כלל לא קיימו דיון בשאלת הצורך בצמצום היקף העצים בשכונה או בהשלכות האפשריות של החלטה מעין זו. עוד עולה מהפרוטוקולים כי בקשות היזמים לצמצם את היקף העצים לא כללו פירוט בדבר הסיבות להגשת הבקשה. בכל המקרים, חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד הבקשה להקלה.

בהנחה שיזמים נוספים שטרם החלו לבנות בשכונה יגישו בקשות דומות בעתיד, הרי שבמתחמי הדיור בשכונה צפויים להינטע בסך הכל כ-150 עצים, לעומת כ-195 עצים שהיו אמורים להינטע בתכנית המקורית. יש לציין כי מדובר בעצים שיישתלו בתום מתחמי הבניינים עצמם. בשטח השכונה העתידית ישנם עוד כמה עצי אקליפטוס גבוהים שנותרו במקום מזה עשרות שנים, עוד מהימים בהם שכן בו בסיס תובלה של צה"ל.

גורם בכיר במחלקת ההנדסה של העירייה אמר השבוע כי הסיבה לבקשת היזמים לקבל הקלה במספר העצים שיינטעו היא ניסיון, בין היתר, לחיסכון כלכלי. "אם היזם צריך לשתול עץ אחד על כל ארבע חניות, יש לו פחות מקום לחניות מאשר אילו הוא צריך לשתול עץ אחד על כל חמש חניות", הסביר. "באמצעות צמצום מספר העצים שיינטעו היזם בעצם יכול לבנות יותר חניות. למעשה, זה סוג של תרגיל, כי ברוב מהמקרים היזמים בונים מראש על קבלת ההקלה הזאת, כיוון שאחרת הם עלולים לא לעמוד בתנאי ההיתר המקוריים ביחס למספר החניות הנדרש בפרוייקט שהם בונים. כלומר, אם ההקלות לא היו מאושרות, יכול להיות שלא היו את מספר החניות שהקבלן התחייב עליהם בעת קבלת היתר הבנייה ואי אפשר היה לאכלס את הפרוייקט".

לדברי מהנדס העירייה, נועם רווחה, גריעת העצים אושרה לאחר דיון מעמיק ולאחר שגם גורמי המקצוע במשרד הבינוי והשיכון ואדריכלית הנוף של השכונה. "אין כל פגיעה אקולוגית, משום שחלק מהעצים לא בוטלו אלא יינטעו בקו גינון בן מטר אחד שיהיה לאורכם של מתחמי החניות בבניינים", הסביר. בכל מקרה, הוא הבהיר כי בשכונה יישתלו עצים נוספים שלא במסגרת מתחמי הדיור כחלק מהריאות הירוקות הצפויות להישתל באיזור. בעירייה אמרו השבוע בתגובה לדברים כי "השינויים עלו לוועדת המשנה של העירייה ונדונו בכובד ראש על ידי נבחרי הציבור, שהצביעו עליהם בהתאם. כל בקשה שהוגשה נבדקה לגופה".

נזכיר כי לאחרונה חשף "המקור" את ממצאי דוח מבקר המדינה משנת 2013 שעסק בשכונת "כרמי הנדיב" הנבנית בסמוך לשכונת המחנה. על פי הדוח, בשכונת "כרמי הנדיב" עתיד להירשם מחסור חמור בשטחים ירוקים, בגינות משחקים, פארקים וגנים ציבוריים. זאת, אחרי שהשכונה עברה ציפוף משמעותי בעקבות החלטת העירייה לאשר הגדלה מהותית של מספר יחידות הדיור שניתן לבנות בה, מכ-1,500 לכ-3,200.

לחץ להמשך קריאה
לחץ להוספת תגובה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.