צור עימנו קשר

חדשות

התקציב של כולנו

עלייה משמעותית בהוצאות שכר העובדים בלשכת ראש העירייה והמנכ"ל ועלייה בתקציב אגף החינוך, קיצוץ דרמטי בהוצאות הסעות התלמידים, הקטנת התקציב העירוני המועבר למתנ"ס וגידול בהכנסה מחניות וקנסות. מועצת העיר תדון ביום שני הקרוב בתקציב העירייה לשנת 2019, ותידרש לאשר תוספת של 3 מיליון שקלים לבסיס התקציב, שיעמוד על 207 מיליון שקלים

פורסם

בתאריך

יותר כסף למשכורות ולשכר הבכירים, עלייה דרמטית בהוצאות מחלקת הרווחה, עוד כסף לחינוך וירידה משמעותית בהכנסות ממשרד הפנים: כך נראה תקציב העירייה לשנת 2019, שיבוא לאישור מליאת מועצת העיר בישיבה מיוחדת שתתקיים ביום שני בתחילת השבוע הבא.
התקציב הכולל של עיריית קריית מלאכי בשנה הבאה יעמוד על 207 מיליון שקלים, עלייה של שלושה מיליון שקלים לעומת תקציב 2018. לפי הצעת התקציב שחולקה לחברי המועצה לעיון בטרם ישיבת אישור התקציב, עיקר העלייה בתקציב תגיע מעלייה בהכנסות ממשרדי הממשלה – ובראשם משרד החינוך, שם צופה העירייה כי היא תכניס מהמשרד, בתוספת עלייה בתשלומי ההורים, כמעט שישה מיליון שקלים נוספים בשנה הבאה. הכנסות נוספות יגיעו מקנסות שיירשמו נגד נהגים על ידי מחלקת הפיקוח, מתשלומים על חנייה במדחנים, ומעלייה בתעריפי הארנונה במסגרת מנגנון "הטייס האוטומטי".

שכר: זינוק בעלויות בלשכת ראש העיר והמנכ"ל

על פי הצעת התקציב, תחול עלייה משמעותית מאוד בהוצאות שכר העובדים בלשכת ראש העירייה. בעוד העירייה הוציאה בשנת 2018 סכום של 768 אלף שקלים על עובדי הלשכה (רל"שית, מזכירה, עוזר וכד'), היא תוציא בשנת 2019 סכום גבוה בשיעור של %23 – שיגיע ל-947 אלף שקלים. על פי הצעת התקציב המקורית לשנת 2018 הייתה אמורה העירייה להוציא סכום של 735 אלף שקלים בלבד בגין סעיף זה, אולם בפועל הסכום היה גבוה בכ-34 אלף שקלים, כך שייתכן שגם בשנה הבאה הסכום שיוצא בפועל יהיה גבוה יותר מהסכום שנקבע על פי הצעת התקציב הנוכחית.
עבור שכר ראש העירייה וסגניו תוציא העירייה בשנת 2019 סכום של 2.13 מיליון שקלים, המורכבים מעלות של 1.3 מיליון שקל עבור שכר שני הסגנים – בצלאל מזרחי ושמעון חזן – וסכום של כ-850 אלף שקלים נוספים עבור הוצאות שכרו של ראש העיר, אליהו זוהר. לסכומים אלו יתווספו תשלומים נוספים שיועברו לטובת שלושת הנבחרים המקבלים שכר מהקופה הציבורית, כגון הוצאות בגין החזר מתנות לאירועים להם זכאים שני הסגנים וראש העיר, תשלומים בגין ספרות מקצועית, כיבוד בלשכת ראש העיר, הוצאות משרדיות והוצאות נוספות המוגדרות תחת סעיף "שונות". עלות רכבו של ראש העירייה זוהר תעמוד על 85 אלף שקלים נוספים, כך שעלות העסקתו של זוהר תגיד לכמעט מיליון שקלים בשנה. עלות לשכתו של דובר העירייה יוסי פרץ – המשמש בפועל כמנה"ל המתנ"ס – תעמוד על 399 אלף שקלים, עלייה של %4.5 לעומת 2018. סך כל התקציב של לשכת ראש העיר ב-2019 יעמוד על 3.7 מיליון שקלים, עלייה של 323 אלף שקלים לעומת שנת 2018.
גם השכר בלשכתו של מנכ"ל העירייה, תמיר היזמי, צפוי לצמוח בצורה משמעותית, ויגיע ל-868 אלף שקלים. מדובר בעלייה של %10 בתקציב השכר בלשכתו של היזמי, שהם יותר מ-80 אלף שקלים לעומת 2018, אז עמד תקציב השכר בלשכת המנכ"ל על 787 אלף שקלים בלבד. עבור עבודות קבלניות חיצוניות מטעם לשכת המנכ"ל תשלם העירייה בשנת 2019 סכום של 320 אלף שקלים – עלייה של 97 אלף שקלים לעומת 2018. עיקר הגידול יגיע מעלייה בעבודות "ייעוץ אסטרטגי" שם יגדל הסעיף ב-%114, מ-80 אלף שקלים ב-2018 ל-171 אלף שקלים ב-2019.
סעיף הוצאות שכר נוסף הוא שכרו של מנכ"ל מינהלת איזור התעשייה החדשה שהוקמה, שבראשה יעמוד קובי עמר שנבחר לאחרונה לתפקיד. שכרו השנתי של עמר יסתכם ב-328 אלף שקלים (עלות העסקה), כאשר לכך יתווספו 61 אלף שקלים עבור הוצאות רכב ותשלומים נוספים.
גם בלשכת היועצת המשפטית תחול עלייה דרמטית בשכר העובדים, מ-664 אלף שקלים ל-894 אלף שקלים, עלייה של כמעט %35. מקור העלייה הוא ככל הנראה בעובדה שהעירייה איישה לאחרונה משרה חדשה בלשכת היועצת: סגן היועצת המשפטית, תפקיד שלא היה קודם. תקציב לשכת היועמ"ש יגדל ב-%26 בסך הכל, מ-1.1 מיליון ש"ח ל-1.4 מיליון ש"ח. בלשכת הגזבר דווקא יירד שכר העובדים בלשכתו של צביקה דוידי, מ-1.06 מיליון שקלים בשנה ל-982 אלף שקלים בשנה, ירידה של 84 אלף שקלים. בלשכת מנהל מחלקת כוח האדם של העירייה יהיה גם כן גידול משמעותי בהוצאות השכר, ככל הנראה עקב כוונת העירייה להעסיק ממלא מקום למנהל המחלקה, אבי עמית, המושעה מתפקידו מזה שנתיים וחצי עקב כתב תובענה משמעתית שהוגש נגדו על ידי נציבות שירות המדינה. ההליך המשפטי בין עמית לנציבות אמנם נמצא לקראת סיום, אולם טרם ברור האם הוא יחזור לתפקידו כפי שהוא מצפה – או שמא יפוטר ממנו לתמיד כפי שמעוניינת נציבות שירות המדינה, ועל כן העירייה צפויה להעסיק מ"מ לעמית עד החלטה סופית בעניינו. השכר בלשכת מנהלת אגף כוח האדם יעלה מ-474 אלף שקלים בשנת 2018 ל-655 אלף שקלים בשנת 2019.
השכר בלשכת מנהל אגף התברואה יעלה בכ-%7, ל-414 אלף שקלים בשנה; השכר במחלקת הנוער יעלה ל-234 אלף שקלים בשנה, עלייה של יותר מ-%26 לעומת שנת 2018; השכר באגף הביטחון דווקא צפוי לרדת בכ-%26 ל-341 אלף שקלים בשנה הבאה לעומת 460 אלף שקלים בשנה שעברה. גם שכר לשכת מנהלת מחלקת הנוער יגדל בכ-49 אלף שקלים.

מליאת המועצה. תידרש לאשר את התקציב

חינוך: עוד 5 מיליון ש"ח שיופנו בעיקר לשכר; גידול בתשלומי ההורים

תקציב אגף החינוך של העירייה יגדל בשישה מיליון שקלים, שרובם יופנו לטובת גידול בשכר העובדים – המורים והמורות, הגננות וסייעות הגננות. למעשה, רוב הגידול בתקציב 2019 כולו – מקורו בתוספות השכר באגף החינוך, בכספים שמקור מרביתם הוא בתקבולים ממשרד החינוך, וכן מתוספות של תשלומי הורים.
על פי הצעת התקציב, בלשכת מנהל אגף החינוך – בראשו יעמוד אבי אדרי, שנבחר לתפקיד רק לפני כחודש – יחול גידול של 156 אלף שקלים בשכר העובדים. זה יסתכם בשנה הבאה ב-877 אלף שקלים לעומת 721 אלף שקלים ב-2018. בסעיף העבודות הקבלניות יירשם קיצוץ משמעותי של %24 בתחום הייעוץ הפדגוגי, ו-%37 בתחום העבודות במוסדות החינוך. סעיף תלמידי החוץ יגדל ב-50 אלף שקלים ויגיע ל-1.2 מיליון ש"ח.
העירייה צופה כי בשנת 2019 היא תגבה 1.35 מיליון שקלים נוספים מתשלומי הורים במערכת החינוך, ואלו יגיעו ל-12.1 מיליון שקלים, לעומת 10.75 מיליון שקלים בלבד ב-2018. מדובר בגידול של %12.5 בהיקף תשלומי ההורים שהעירייה תגבה. העירייה צופה כי היא תגבה יותר תשלומי הורים גם בפרוייקטים חינוכיים שונים, בהם "ניצנים". העירייה צפויה לקבל עוד כ-433 אלף שקלים ממשרד החינוך לטובת מסגרות חינוכיות בחופשות, ככל הנראה במסגרת תכנית משרד החינוך לקיצור החופשות בפסח ובחנוכה, כפי שקרה כבר בחג החנוכה האחרון. לעומת זאת, קיצוץ משמעותי יירשם בסעיף "מסגרות קיץ לילדים" שיקוצץ מ-974 אלף שקלים ל-800 אלף שקלים בלבד. בהשאלת ספרי לימוד העירייה צופה גידול עצום של %4,200 בתשלומי הורים בגין השאלת ספרים, ואלו יגיעו ל-150 אלף שקלים.
תקציב פרוייקט "קרן קרב" בכמעט כל בתי הספר היסודיים בעיר צפוי לספוג קיצוץ של כ-%10. כך למשל בבית הספר "האחים" יקוצץ תקציב הפרוייקט החשוב ב-%10.3, ובבית הספר "נצח ישראל" ב-%8.5. בבית הספר "אלי כהן" יספוג הפרוייקט קיצוץ משמעותי יותר של %12.4. גם בבית הספר "הראל" יאלצו להתמודד עם קיצוץ בתקציב "קרן קרב", הפעם של %8.8. בבית הספר "חב"ד בנות" יירשם קיצוץ של %10.4 בתקציב "קרן קרב", ובבית הספר "ישורון" יקוצצו לא פחות מ-14 אחוזים. לעומת זאת, בכל בתי הספר יגדל תקציב השכר לשרתים בשיעור של בין פחות מחצי אחוז (בית הספר "אלי כהן") ל-56 אחוזים (בית הספר "חב"ד בנים"). בית הספר של החינוך החרדי-עצמאי, "ישורון", יהיה בית הספר היחידי שדווקא יהנה מגידול בתקציב פרוייקט "קרן קרב", בשיעור של 3.3 אחוזים. תשלומי העירייה בגין הזנה צפויים לזנק לסכום של 1.6 מיליון שקלים ב-2019, לעומת 629 אלף שקלים בלבד ב-2018.
בתחום הסייעות הרפואיות העירייה מתכוונת להגדיל את תשלומיה ב-2019 כך שיגיעו ליותר מ-2.3 מיליון ש"ח, לעומת 2.2 מיליון בשנת 2018. לעומת זאת, העירייה תקצץ דרמטית בהוצאות הסעות התלמידים בשיעור מצטבר של 568 אלף שקלים. במרכז המדעים מתכננת העירייה לקצץ סכום של 134 אלף שקלים מתקציב הפעולות של המרכז. ברובוטיקה בונה העירייה על גידול בהכנסות ממשרד המדע וממשרד החינוך, כך שתקציב החוג יגיע ל-100 אלף שקלים. העירייה תקצה עבור נוער חרדי סכום של 50 אלף שקלים.

המתנ"ס: קיצוץ של 160 אלף שקלים

תקציב המתנ"ס – שם הצליחו לשלם את שכר חודש נובמבר לעובדים באיחור של כשבוע וחצי – יאלץ להתמודד עם קיצוץ כואב בהשתתפות העירייה בו. הסכום שתעביר העירייה למתנ"ס בשנת 2019 יעמוד על 1.09 מיליון שקלים, לעומת 1.25 מיליון שקלים בשנת 2018. מדובר בקיצוץ של 160 אלף שקלים מבסיס התקציב של המתנ"ס, שעשוי להעיב על פעילותו שגם ככה בקשיים על רקע העיכוב בהעברת כספים מהמועצה האזורית באר טוביה, לפחות לטענת גורמים שונים שם.
בעשירי לחודש נובמבר הודיעו במתנ"ס לעובדים כי יהיה עיכוב בתשלום שכרם, וזאת על רקע העובדה שהמועצה האזורית באר טוביה טרם העבירה כספים המגיעים למתנ"ס בגין פעילותו מחודשים קודמים, כחלק מההסכם שנחתם בקדנציה הקודמת בין ראשי שתי הרשויות, דרור שור ואליהו זוהר. שור הודח בבחירות מתפקידו, ואביבי בוחן מחדש את ההסכם עם עיריית קריית מלאכי, דבר שככל הנראה הביא לעיכוב בהעברת הכספים. לבסוף שולמו המשכורות לעובדים באופן חלקי וכאמור באיחור ניכר של כשבוע וחצי.
סעיף נוסף הקשור למתנ"ס העירוני בתקציב העירייה הוא סעיף ה"להקות", שיקוצץ ב-50 אלף שקלים ולמעשה יאופס, כך שלא יושקע בו כלל. כך מגיע הקיצוץ במתנ"ס לסכום מצטבר של 210 אלף שקלים, המהווים יותר מ-%13 מהתקציב השנתי שהעירייה מעבירה למתנ"ס. לעומת המתנ"ס, תקציב המועצה הדתית יגדל בשיעור של 32 אלף שקלים לעומת 2018.

זוהר עם מנהל מחלקת החינוך, אבי אדרי

ארנונה: גידול בהכנסות, זינוק בהנחות

על פי ספר התקציב וכפי שכבר פרסמנו בעבר, בשנים האחרונות חל גידול בהיקף ההנחות מארנונה שהעירייה מעניקה לתושבים, ואלו הגיעו לשיא של 16.5 מיליון שקלים ב-2018. מדובר בסכום גבוה דרמטית מכפי שהעירייה העריכה בתחילת שנת 2018, אז היא צפתה כי היקף ההנחות מארנונה יעמוד על 14.6 מיליון שקלים. בפועל, מדובר על סכום הגדול כמעט בשני מיליון שקלים.
גם בשנת 2019 סכומי ההנחות יגיעו למספרים גבוהים מאוד: 15.5 מיליון שקלים, כך לפי הערכת העירייה. עם זאת, כפי שכבר התברר, סביר להניח כי ההנחות שתיתן העירייה בפועל יהיו גבוהות יותר מכפי שהיא מעריכה בשלב זה. בסך הכל צופה העירייה כי היא תגבה כ-54 מיליון שקלים כתשלומי ארנונה בשנה הבאה, לעומת 52.6 מיליון שקלים ב-2018. מקור הגידול הוא במפעלים חדשים באיזור התעשייה תימורים וכן בהעלאת התעריפים במסגרת מנגנון הטייס האוטומטי המתעדכן מידי שנה על בסיס נוסחה קבועה.
העירייה גם צופה גידול משמעותי בהוצאות בגין תיקי הוצאה לפועל נגד תושבים, מ-142 אלף שקלים שהוצאו בפועל ב-2018 ל-300 אלף שקלים בשנה הבאה.

פיקוח עירוני: עוד הכנסות מקנסות

במחלקת הפיקוח העירוני העירייה צופה כי הכנסותיה מקנסות חנייה שיירשמו לנהגים שיחנו שלא כחוק, וכן מתשלומים עבור חנייה במדחנים ובאפליקציות האלקטרוניות, יגדלו במהלך 2019. בגין קנסות העירייה צופה להכניס מיליון שקלים, לעומת 872 אלף שקלים ב-2018, גידול של 128 אלף שקלים. בגין תשלומים על חנייה העירייה צופה גידול משמעותי יותר, של 204 אלף שקלים, כך שהסכום שהתושבים ישלמו עבור חנייה במרכז העיר יגיעו כמעט ל-1.7 מיליון שקלים, לעומת 1.47 מיליון שקלים בשנה החולפת. בסך הכל צופה העירייה גידול של 779 אלף שקלים בהכנסות מחלקת הפיקוח. במחלקת השיטור העירוני תהיה עלייה בשכר העובדים, שיגיע ל-1.67 מיליון שקלים, לעומת 811 אלף שקלים בלבד ב-2018.
במחלקת התברואה העירייה מתכננת להגדיל ב-822 אלף שקלים את התשלומים שיועברו לקבלנים בגין פינוי אשפה וניקוי רחובות, כך שהתקציב יגיע ל-8.1 מיליון שקלים; העירייה מתכננת להעסיק גם פקח תברואה חדש בעלות של כ-153 אלף שקלים; בשירות הווטרינרי תחול גם כן העלאת שכר משמעותית בשיעור של 195 אלף שקלים, כך שסעיף השכר במחלקה יגיע ל-696 אלף שקלים לעומת 501 אלף שקלים בשנה החולפת. בהדברה העירייה תקצץ את הסכום המוקצה לטובת הדברת יתושים וחולדות ל-70 אלף שקלים בלבד, לעומת 140 אלף שקלים מתוכננים ב-2018 ו-85 אלף שקלים שבוצעו בפועל.

מענקים ממשרד הפנים: פחות באיזון ובצמצום פערים

בתחום המענקים ממשרד הפנים צפוי קיטון משמעותי בהכנסות שיועברו לקופת העירייה. עיקר הקיטון צפוי בקיצוץ של מענקי האיזון, כפי שפרסמנו כאן כבר לפני כחודש. לפי נתוני תקציב 2019, בשנה הבאה תרשום העירייה קיטון של שני מיליון שקלים במענקי האיזון שהיא תקבל ממשרד הפנים, ואלו יסתכמו ב-24.7 מיליון שקלים, לעומת 26.7 מיליון שקלים בשנה שעברה.
גם במענק צמצום פערים יחול קיטון של כ-700 אלף שקלים, כאשר בשנת 2018 קיבלה העירייה 3.1 מיליון שקלים ואילו בשנת 2019 היא צופה שתקבל 2.4 מיליון שקלים בלבד. עם זאת, לפחות בכל הנוגע למענקים לצמצום פערים, יש לציין כי מדובר במספרים שיכולים להתעדכן לאורך השנה והדבר כבר קרה בשנים קודמות.
בתחום פירעון ההלוואות העירייה צופה תשלומים בהיקף מצטבר של כ-5.5 מיליון שקלים בשנה הבאה, לעומת 5.9 מיליון שקלים ב-2018. מתוך סכום זה, כ-4.3 מיליון שקלים הם תשלומי קרן ו-1.2 מיליון שקלים תשלומי ריבית.

עו"ד צלי מזרחי ואליאור עמר. האופוזיציה תתנגד

מה עם באר טוביה?

באשר להסכם ההכנסות עם המועצה האזורית באר טוביה, שנמצא במוקד השיח הציבורי בשבועות האחרונים, מעריכה העירייה כי המועצה האזורית לא תעביר בשנת 2019 מיליוני שקלים שנהגה להעביר אליה בשנים קודמות, דבר שיביא לקיצוץ משמעותי בסעיפים רבים בתקציב העירייה לשנה הבאה.
מהצעת התקציב שהועברה לידי חברי המועצה בתחילת השבוע שעבר עולה כי העירייה מעריכה כי עשרות סעיפים תקציביים שמומנו על ידי המועצה האזורית באר טוביה יבוטלו לחלוטין מבלי שהעירייה תקצה כספים מתקציבה לטובתם. מדובר, בין היתר, על תקציב לאירועים משותפים, תקציבים למרכז לגיל הרך, לפרוייקטים שונים במתנ"ס העירוני, לתרבות התורנית, לגן המדעי ולפעילויות וקבוצות ספורט. בסך הכל מדובר על סעיפים תקציביים שסכומם הכולל עומד על יותר מארבעה מיליון שקלים לפחות. גורם בעירייה אמר כי ישנו חשש משמעותי בקרב ההנהגה הפוליטית והמקצועית בעירייה מפני האפשרות כי באר טוביה תפסיק להעביר כספים לקריית מלאכי.
העברת תקציבים מכספיה של המועצה האזורית באר טוביה לרשויות שכנות הייתה אחת הסוגיות שעמדו במרכז הקמפיין של ראש המועצה האזורית החדש, קובי אביבי, שהבטיח לשנות את המדיניות בה נקט דרור שור, לגלות קשיחות מול עיריית קריית מלאכי ומול רשויות אחרות ולהשקיע את כספי המועצה האזורית באר טוביה בתושבי המועצה. עם זאת, בפגישה שנערכה בין אביבי ובין ראש העיר ללו זוהר לפני כשבועיים הצהירו השניים כי היחסים ביניהם טובים, וכי הם בוחנים בחיוב את המשך שיתוף הפעולה בין הרשויות השכנות. לפחות לפי תקציב העירייה המתוכנן לשנת 2019 – לא ברור מה משמעות ההצהרות אל מול המציאות. עם זאת, טען השבוע גורם בעירייה, כי איפוס שורת התקציב מהמועצה האזורית הוא הליך מוכר שמטרתו הימנעות מהסתמכות על הכנסות שאינן ודאיות. "זה היה כך גם בשנים קודמות, וזו הדרך הכי טובה למנוע גירעון בתקציב העירייה", אמר ל"המקור".

חלק מהסעיפים המרכזיים בתקציב 2019

לחץ להמשך קריאה
לחץ להוספת תגובה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.