צור עימנו קשר

חדשות

האם מוטי מלכה יידרש בחיוב אישי של מאות אלפי שקלים?

פורסם

בתאריך

לטענת העירייה, בשנים 2009-2011 אישר לכאורה ראש העירייה דאז שכירת שירותים ממשרדו של רואה החשבון אופיר בוכניק, בלא שהייתה לכך מסגרת תקציבית. לאחר שתבע אותה, הסכימה העירייה לאחרונה לשלם לבוכניק כ-275 אלף שקלים – אותם היא עשויה לדרוש בחזרה ממלכה, בתוספת מאה אלף שקלים ששולמו לחברת ייעוץ נוספת

העירייה שוקלת בחיוב לפנות בקרוב למשרד הפנים ולדרוש להשית על ראש העירייה לשעבר, מוטי מלכה, חיוב אישי בסך של יותר מ-350 אלף שקלים. הבקשה צפויה להיות מופנית לוועדה לחיוב אישי במשרד, וייכלל בה גם גזבר העירייה לשעבר, גבי שוורץ. הסכום אותו צפויה העירייה לדרוש עשוי להגיע עד לכדי כ-450 אלף שקלים, והיא תוגש בגין מה שפקידים בכירים בעירייה כינו השבוע "חשש למחדלים מנהליים לכאורה שהתקיימו בתקופת כהונתם אשר גרמו נזקים כספיים לקופת משלמי המיסים".
המקור לבקשת העירייה הם שני תיקים משפטיים שהתנהלו בשנתיים האחרונות בבתי המשפט ובגינם שילמה העירייה סכום מצטבר של 374,950 שקלים. התיק הראשון נוגע למשרד רואי החשבון אופיר בוכניק ושות', שהגיש ביוני 2015 תביעה כספית נגד העירייה ובה הוא דרש כי האחרונה תשלם לו סכום של 1.2 מיליון שקלים בגין שירותים שונים שסיפק במהלך השנים 2009-2013. לפי כתב התביעה, במהלך השנים חתמו העירייה והמשרד על מספר חוזים לאספקת שירותים בתחום ראיית והנהלת החשבונות, בהם ייעוץ כלכלי, עריכת חוות דעת, ליווי מקצועי של הפעלת החברה הכלכלית ועוד.
למרות השירותים הרבים אותם סיפקה, טענה התובעת, העירייה לא העבירה את התשלומים בגינם. "התובעת פעלה במהלך תקופת ההתקשרות על פי הוראות והנחיות שניתנו על ידי הנתבעת ועל פי הזמנת שירותים שונים על ידי הנתבעת", נכתב בכתב התביעה, שהוגש על ידי עו"ד גיל קונפינו. "השירותים והעבודות שהעניקה התובעת לנתבעת חרגו מהשירותים הרגילים שהיא מעניקה ללקוחותיה, ואף חרגו מהשירותים שבאו לידי ביטוי בהסכמים בכתב, כאשר ראש העירייה, גזבר העירייה, היועמ"ש ובכירים נוספים נתנו בתקופת ההתקשרות הוראות נוספות והנחיות רבות אשר היו מעבר לשירותים שבאו לידי ביטוי בהסכמים הכתובים". למעשה, משרדו של בוכניק טען כאמור כי חלק מההזמנות אושרו לכאורה בעל פה על ידי בכירים, ועל כן על העירייה לשלמן.
ואולם בעוד כתב התביעה מתייחס לתקופת כהונתו של ראש העירייה מוטי מלכה ונוגע בחלק מהמקרים לעבודות שנעשו כביכול מספר שנים קודם למועד הגשת התביעה, עם הגשתה כבר כיהן כראש העירייה אליהו זוהר, שנבחר באוקטובר 2013 לתפקיד. העירייה בראשותו של זוהר סירבה לשלם את הסכומים שנדרשו מצידו של בוכניק, ובכתב ההגנה שהוגש לבית המשפט דחתה על הסף את הטענות שהופיעו בכתב התביעה.

הגזבר לשעבר, גבי שוורץ. את תגובתו לא ניתן היה להשיג

הגזבר לשעבר, גבי שוורץ. את תגובתו לא ניתן היה להשיג

העירייה טענה כי בכתב התביעה לא הוצגו כל מסמכים המוכיחים את ביצוע העבודות או את הזמנתן בהליך החוקי הנדרש. לטענת העירייה, כל הזמנת עבודה מהסוג שבגינן היא נתבעת דורשת קיומה של מסגרת תקציבית, שלא הייתה קיימת. "הסכום הנתבע בכתב התביעה מתייחס בחלקו להזמנות או חוזים להם טוענת התובעת אשר נעשו לשיטתה בעל פה, ומבלי שהוזמנו כדין על ידי מורשה החתימה של הנתבעת", נכתב בכתב ההגנה. "האם ייתכן שרואה חשבון אשר מכיר את הוראות החוק והדין, ואשר אמור לייעץ לעירייה וללוות אותה, טוען כי העירייה ביצעה ממנו הזמנות עבודה בסכומים כל כך גבוהים ללא כל חוזה, הזמנת עבודה ואף ללא כל מסגרת תקציבית מתאימה?", המשיכה ותהתה היועצת המשפטית של העירייה, עו"ד עידית יפת, שכתבה את כתב התביעה יחד עם עוזרה, עו"ד טל כהן.
במסגרת התיק התקיימה ישיבת קדם משפט, כאשר במסגרתה הצדדים הסכימו לפנות להליך של גישור בפני עו"ד עופר שפיר. במסגרת הליך הגישור הסכימו הצדדים להגיע לפשרה, לפיה העירייה תשלם למשרדו של בוכניק סכום של 235 אלף שקלים בתוספת מע"מ. בסך הכל, מדובר על סכום של 274,950 שקלים – כעשרים אחוזים מהסכום שנתבע בתחילה. הפשרה אושרה על ידי בית המשפט בתחילת החודש החולף, ובכך בא התיק אל סיומו.

החשב המלווה לשעבר תבע יותר ממאה אלף שקלים

התביעה השנייה נגד העירייה הוגשה על ידי חברת זאב רקנאטי בע"מ, הנמצאת בבעלותו של זאב רקנאטי ששימש במהלך השנים 2004-2010 כחשב המלווה של העירייה. במסגרת התביעה דרשה החברה סכום של כ-103 אלף שקלים בגין עבודות ייעוץ שהעניקה לחברה הכלכלית של העירייה במהלך שנת 2012.
העירייה דחתה לחלוטין את טענותיו של רקנאטי במסגרת כתב ההגנה שלה – לרבות העלאת טענה לפיה "לא ידוע לה שסופקו שירותים כלשהם לחברה הכלכלית, בוודאי לא בהיקפים הנטענים בכתב התביעה", כלשון האמור בכתב ההגנה, שהוגש על ידי עו"ד אינס גולדנברג. לפי העירייה, "ככל הידוע לעירייה, לא התקיימה פעילות כלשהי של החברה הכלכלית בתקופה המדוברת" בכתב התביעה. התביעה אמנם הוגשה נגד העירייה והחברה הכלכלית שבבעלותה בלבד, אך מאחר והתקופה הרלוונטית לאירועי התביעה הייתה בתקופת כהונתו של ראש העירייה לשעבר מוטי מלכה, החליטה העירייה לצרפו כצד ג' לתביעה כך שהוא יהפוך לנתבע בעצמו.
אף על פי כן, במסגרת הדיון הראשון שנערך בתיק הגיעו הצדדים להסכמות שמשמעותן המעשית היא כי תביעתו של רקנאטי תתקבל במלואה. ראש העירייה, אליהו זוהר, והגזבר הנוכחי, צביקה דוידי, הסכימו בשם העירייה לשלם סכום של מאה אלף שקלים לחברה בבעלותו ובכך לסלק את התביעה. הסכום שולם בעשרה תשלומים של 10,000 שקלים – ורק לפני כחודשיים סיימה העירייה להעביר לרקנאטי את התשלום האחרון.
בעקבות שתי התביעות הללו שילמה העירייה באופן ישיר לנתבעים סכום של 374,950 שקלים, כאמור – זאת אף שבמסגרת כתבי ההגנה שלה טענה העירייה כי אין הצדקה בתשלומים הנדרשים, בין היתר לאור הטענה כי ההזמנות בגינן נעשו לכאורה שלא כדין וללא ביצוע ההליך החוקי הנדרש. בעקבות זאת, התגבשה בשבועות האחרונים בעירייה ההחלטה לפנות למשרד הפנים ולדרוש את הפעלתו של הליך החיוב האישי נגד בכירי העירייה בתקופה שבגינה הוגשו התביעות. לפי פקידים בכירים בעירייה, ההליך יופנה נגד ראש העירייה לשעבר מוטי מלכה, כאמור, וכן נגד גזבר העירייה לשעבר, גבי שוורץ.
מקור בכיר בעירייה הבקיא בפרטים מסר כי לפי ההערכות הסכום אותו תדרוש העירייה מהשניים יהיה גבוה יותר מכפי ששולם במסגרת הסדרי הפשרה בתביעות עצמן. זאת, משום שההוצאות בפועל בעקבות ניהול התיקים היו גבוהות מכפי ששולם בסופו של דבר לחברת רקנאטי ולמשרדו של רואה החשבון בוכניק. כך למשל עבור עבור ההגנה המשפטית באחד התיקים שילמה העירייה סכום של כמה אלפי שקלים נוספים לכל הפחות. בנוסף, מבדיקה שערכה העירייה נמצא כי החברה הכלכלית העבירה לחברתו של רקנאטי סכום של כ-50 אלף שקלים במהלך שנת 2013 – אשר לפי כתב ההגנה שהגישה העירייה ההצדקה לתשלום אינה ברורה. בשורה התחתונה, מדובר על סכום מצטבר המתקרב לכ-450 אלף שקלים.

ראש עירייה אחד כבר חוייב ב-92 אלף שקלים

כאמור, כעת עשויה העירייה להגיש למשרד הפנים, תחתיו פועלת ועדת החיוב האישי, בקשה לדון בנושאים ולהחיל חיוב בסכום שייקבע על ידי חבריה על ראש העירייה לשעבר מלכה והגזבר לשעבר שוורץ.
לפי גורמים בכירים, התנהלותם של בכירי העירייה בתקופה המדוברת מצדיקה הפעלתו של הנוהל, וזאת על מנת שהוועדה תבחן את אופי ההתקשרויות, הצדקתן והליך ביצוען. "מדובר בהתקשרויות שנעשו בחלק מהמקרים בסכומים של מאות אלפי שקלים מבלי שיש שום מסמך שמאשר את זה", אמר גורם בכיר בעירייה השבוע. "אם לא היינו נדרשים לתשלום של זה או שלא היינו מחוייבים במסגרת פשרה לשלם את מה שנדרשנו לבסוף לא היה צורך בהפעלת ההליך, אבל מרגע שהקופה הציבורית נפגעה – יש מקום להפעיל את ההליך כדי לברר את הנסיבות של האירועים ולבחון האם ההתנהלות הייתה לא נכונה ומתאימה ובניגוד לנוהלים", הוסיף. מי שיצטרכו לקבל את ההחלטה הסופית ביחס להפעלת ההליך ופנייה לוועדה לחיוב אישי הם ראש העירייה, אליהו זוהר, וגזבר העירייה, צביקה דוידי.

מלכה. "אם היו מדברים איתי, לא היו משלמים שקל"

מלכה. "אם היו מדברים איתי, לא היו משלמים שקל"

הליך החיוב האישי הוא הליך מנהלי מקובל במסגרת השירות הציבורי, במסגרתו "יכול מי שנמצא אחראי להוצאה שלא כדין מקופת רשות מקומית להידרש להשיב לקופת הרשות, מכיסו הפרטי, את סכום ההוצאה המנוגדת לדין לה היה אחראי, כולה או חלקה", כך לפי משרד הפנים. בין היתר, מדובר על "התקשרות או פעולה ללא אישור המועצה או ללא אישור השר, מקום שאלו נדרשים" או "התקשרות או פעולה ללא תקציב או מבלי שנערך מכרז".
נציין כי בעבר כבר הופעל הנוהל בעיריית קריית מלאכי, כאשר ראש העירייה לשעבר ליאור קצב חוייב לשלם סכום של כ-92 אלף שקלים בגין התקשרות שלא כדין עליה חתם עם יועצו דאז וחבר המועצה היום, גדעון מהרי. קצב שילם לבסוף את מלוא הסכום שנדרש ממנו לאחר שהעירייה נקטה נגדו בהליכים משפטיים לגביית החוב.

תגובת מלכה: "מחכה לתביעה בכיליון עיניים"

"אני מחכה בכיליון עיניים לתביעה הזאת, הם יקבלו עליה תביעה גדולה פי שלושה", כך אמר השבוע ראש העירייה לשעבר, מוטי מלכה, בתגובה לאפשרות כי העירייה תגיש נגדו בקשה לחיוב אישי לוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים, בגין התנהלותו בשתי הפרשות המדוברות שבגינן ניזוקה הקופה הציבורית – בצד או שלא – בסכום של כ-450 אלף שקלים.
לדברי מלכה, התנהלותו בפרשות המדוברות הייתה ללא רבב. "אם אני לא חתום על הזמנת עבודה, ולא מזמין עבודה, ולא מתחייב על עבודה, ואין חוזה לעבודה – אז על מה אפשר לתבוע אותי?", תהה בהתייחסות לטענות העירייה לפיהן חלק מהעבודות ממשרד רואה החשבון בוכניק ושות' ומחברתו של רקנאטי הוזמנו בעל פה, ללא מסגרת תקציבית וללא ההליך הנדרש על פי החוק.
מלכה הוסיף וטען כי בעוד התשלום לרקנאטי היה מוצדק, העירייה הייתה יכולה להימנע מתשלום למשרדו של בוכניק. "הם דיברו איתי בכלל לפני ששילמו לו? אם היו מדברים איתי אז לא היו משלמים לו כלום. לא דיברו איתו, לא פנו אליי, שילמו לו ברשלנות פושעת, בלי להתייעץ ובלי לשאול אותי. לדעתי לא היו צריכים לשלם שקל", אמר. לעומת זאת, הסביר מלכה כי התשלום לחברת הייעוץ הכלכלי בבעלותו של רקנאטי היה מוצדק. "מי שהזמין את העבודה מרקנאטי זה הדירקטוריון של החברה הכלכלית, דרך כסף של החברה הכלכלית שהיה אמור להיכנס לקופה של החברה הכלכלית מעבודה שהוא עשה עבורה", לשון דבריו של מלכה. "הוא הכניס כמעט 25 מיליון שקל לחברה הכלכלית מהעבודה שלו על ההיטלים משכונת רוטנר (כיום כרמי הנדיב, ה"ה), מגיע לו על זה כסף".
מלכה תקף את טענות העירייה והתנהלותם של בעלי התפקידים הנוכחיים. "יד ימין לא יודעת מה יד שמאל שלהם עושה", אמר. ביחס לטענות העירייה בכתבי ההגנה לתביעות, לפיהן לעירייה לא ידוע על כל עבודה שנעשתה בפועל בחברה הכלכלית, אמר מלכה כי מדובר בפגיעה עקרונית ברצף השלטוני ובהתחייבויות שלטוניות. "זה כמו שיתחלף שלטון מחר ויבוא ראש העירייה הבא ויגיד כל מה שהתחייבו לא ידוע לי בכלל", אמר. "מי שעשה את העבודה ונבחר לעבודה על ידי הדירקטוריון זה רקנאטי. הוא הביא רווח של 25 מיליון שקל לעירייה. נכנסים עכשיו לעירייה מאה מיליון שקל דמי השבחות על הקרקע, מי עשה את העבודה הזאת, הם?", תקף.
מלכה הוסיף וציין כי הוא אינו נרתע מהאפשרות שיצטרך להתמודד עם הליך של חיוב אישי, ותקף – מבלי לציין שמות ספציפיים – את בכירי העירייה הנוכחיים. "מי שעושה את זה כנראה לא מבין על מה הוא מדבר. מי שרוצה לעשות את זה מוזמן לעשות את זה, הוא יקבל ממני גם תביעה אישית על המשך ההתעמרות בי בעניין הזה", אמר. מלכה התייחס גם לטענה כי מדובר ברדיפה פוליטית לכאורה – על רקע האפשרות שיחזור למערכת הפוליטית במהלך בחירות 2018 ויתמודד מחדש על ראשות העירייה – ואמר בציניות כי "הם קטנים ומושתנים בשביל לחפש אותי. מי שם יש ברמה שיבוא לחפש אותי?". לדברי מלכה, מערכת הבחירות המתקרבת גורמת לאנשים במערכת לחשוש ממנו. "הם משקשקים, הם מפחדים, הם רועדים", אמר. לשאלה האם יש להם ממה לחשוש ענה מלכה: "מאוד, מאוד. המון-המון".

לחץ להמשך קריאה
- פרסומת -
לחץ להוספת תגובה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חדשות

נציבות שירות המדינה חוקרת חשדות נגד עובד בכיר במועצה הדתית

חשיפה: בשבועות האחרונים נחקר עובד בתחום הכשרות במועצה, לאחר שמידע שהגיע לידי הנציבות העלה חשד כי במקביל לעבודתו הוא משמש משגיח במפעלים מחוץ לגבולות ישראל. על פי גורמים שונים, גם הרב יוסף בלוי, הממונה על המועצה, מסר עדות בפרשה. המועצה הדתית: "אמינותו של העובד אינה מוטלת בספק"

פורסם

בתאריך

על ידי

מזה מספר שבועות שנציבות שירות המדינה מנהלת חקירה נגד עובד בכיר במועצה הדתית, בחשדות שונים הקשורים לתחומי עבודתו. כך עולה ממידע שהגיע לידי "המקור". בנציבות אישרו את קיומה של החקירה ואמרו כי "אכן מתקיימת חקירה בעניינו של העובד", אך סירבו למסור פרטים אודותיה.
לפי מידע שהגיע לידינו, החקירה מתמקדת בין היתר בטענה לפיה העובד, הנחשב לאחד הבכירים במועצה הדתית, שוהה בתדירות גבוהה מאוד בחו"ל – כשבועיים לערך בכל חודשיים, קרי כמעט 100 ימים בשנה. זאת, אף שהוא עובד במשרה מלאה במועצה. במסגרת החקירה מסר עדות גם הממונה על המועצה הדתית, הרב יוסף בלוי, וכן נחקר העובד עצמו. לא ידוע האם עובדים נוספים מסרו עדות בפרשה.
החקירה בנושא מתנהלת כבר מספר שבועות לכל הפחות, וגורמים הבקיאים בפרטים מסרו כי רשויות נוספות מעורבות בה, וכי ייתכן ופרטים נוספים יתגלו כבר בתקופה הקרובה. מעדויות שאספנו השבוע עולה כי העובד המדובר מנהל קשרים קרובים מאוד עם בעל מפעל באיזור, שאף מימן עבורו בעבר עשרות נסיעות עבודה לחו"ל – אשר טיבם ונחיצותם לא ברורה עד תום, בייחוד לאור תפקידו הבכיר של העובד. כמו כן, לא ברור מה מעשיו של העובד בעת נסיעותיו לחו"ל, שכן תפקידו במועצה הדתית אינו מצריך את שהותו בחו"ל, ודאי לא פרקי זמן כל כך ארוכים.
מעדות שהגיעה לידינו מפיו של עובד בכיר במפעל המדובר, שהתנהל מול העובד מהמועצה הדתית, עולה כי עובד המועצה ניהל כאמור יחסים קרובים עם בעלי המפעל ואף היה מצוי עימו בקשרי חברות – אף שהוא אמור לשמש כמפקח מטעם הרבנות על המוצרים המיוצרים במפעל. "הוא היה מבלה אצלו שעות במשרד בפגישות בדלתיים סגורות", סיפר גורם שעבד במפעל עד לפני זמן מה. "מה היה שם? לא יודע. המשגיחים היו יוצאים להשגחות בחו"ל במימון המפעל. כרטיסים, אוכל ושתייה. העובד המדובר היה נוסע לכל מיני מקומות. לסין, המון לאירופה, פולין. כולם ידעו שהוא עובד במועצה הדתית".
לטענתו של העובד, הדרישה למשגיח מגיעה מטעמו של המפעל עצמו בזמן יצור מסוים בחו"ל, אך המשגיח המדובר היה לעיתים מקבל הוראות ישירות מהמשרד, "היו אומרים לו על מה רוצים שהוא יסתכל ועל מה לא להסתכל. זה היה נראה תמוה, כי תפקידו של המשגיח לומר מה צריך, ולא הפוך", אמר. מנגד, טענו השבוע גורמים במועצה הדתית כי מדובר בטענות חסרות שחר, שכן תחתיו של העובד המדובר כפופים מספר עובדים נוספים- ועל כן אמינותו המקצועית אינה מוטלת בספק.
מפניית "המקור" לעובד המדובר הוא טען תחילה כי כלל לא מתנהלת חקירה בעניינו, אך לאחר חשיפת חלק מהמידע אישר כי אכן מתנהלת כזו אך הוא אינו יכול להוסיף פרטים בנושא.
מנציבות שירות המדינה נמסר בתגובה: "אכן מתקיימת חקירה בעניינו של הנדון. אדגיש כי אגף החקירות בנציבות שירות המדינה אינו מוסר פרטים אודות חקירות מתנהלות".
מהמועצה הדתית נמסר בתגובה: "מבקר המדינה ביצע בדיקה בנושא ומצא את הכל כשורה. מדובר בעובד מצטיין ומומחה בעל שם עולמי המבוקש על ידי גופי הכשרות הגדולים בעולם והפיקוח בחו"ל נעשה באישור ובהסכמה של הממונים על המועצה הדתית והרב הראשי לקרית מלאכי, הרב חיים פינטו שליט"א. יודגש כי הימים בהם הוא יוצא לפיקוח כשרות בחו"ל מוצהרים כחופשה ללא תשלום. אמינותו של העובד אינה מוטלת בספק ואנו בטוחים כי כך גם יעלה בתוצאות החקירה של הנציבות".

לחץ להמשך קריאה

חדשות

"מבקרי השלטון בדקו מה נעשה כאן בארבע וחצי השנים האחרונות?"

בעירייה החלו השבוע בעבודות שיפוץ ושדרוג של 19 גני ילדים לקראת שנת הלימודים הבאה- בסיומם יוצבו מתקנים חדשים ומעליהם רשת הצללה. מגרש הקטרגל בשכונת גבעת הסביונים יהיה מוכן בעוד כחודשיים, ואילו הטיילות החדשות ירושתו במצלמות. "העיר מתחדשת- ולא רק בחצי השנה שלפני הבחירות", אמר גורם בעירייה

פורסם

בתאריך

על ידי

בימים האחרונים, מאז צאתם של ילדי ישראל לחופשת הקיץ השנתית, החלו בעירייה בשיפוץ מסיבי של גני הילדים לקראת שנת הלימודים הבאה.
מדובר בשיפוץ של 19 גנים ברחבי העיר כולה, במסגרתו יוחלפו האבנים המשתלבות בחצרות, תשודרג הצנרת וכן תוקם חצר חדשה עם דשא סינתטי, מתקנים מתקדמים והצללות.
גורמים בעירייה התייחס השבוע לשיפוץ וטענו כי מתחילת הקדנציה של ראש העירייה המכהן שופצו לא פחות מ-25 גני ילדים, שעברו שדרוג משמעותי על מנת להתאימם לצרכי הילדים. "מתנגדיו של ראש העירייה אוהבים לטעון שהשיפוצים נעשים רק לקראת הבחירות, אבל לא מתאמצים לבדוק מה נעשה כאן ארבע שנים וחצי. בגלל שיש בחירות הם רוצים שנעצור את ההתפתחות של העיר? ראש העירייה שדרג וימשיך לשדרג את העיר בכל התחומים למען התושבים", אמר השבוע אחד מהם ל-"המקור".
נוסף לשיפוץ גני הילדים, ממשיכה העירייה בהקמת הטיילת המרשימה המקבילה לשכונת גבעת הסביונים החדשה, שתכלול שביל חדשני לרוכבי אופניים, מדשאות מוריקות, גן שעשועים וכן עמדות מנגל, ותיחנך ככל הנראה במהלך החודש הבא (אוגוסט). בסמוך אליה, יוקם מגרש קטרגל חדיש ומפואר שהעבודות לשם הקמתו כבר החלו והוא צפוי לעמוד לרשות התושבים לקראת חגי תשרי.
בעירייה סיפרו השבוע כי מיד עם סיום העבודות על הטיילות בכל רחבי העיר הן ירושתו על ידי מצלמות שיתעדו 7/24 את הנעשה בשטחים הציבוריים- זאת במטרה למנוע אירועי ונדליזים ואלימות. "העירייה השקיעה מאות אלפי שקלים בשדרוג פני העיר למען התושבים וחשוב מאוד לשמור על זה", אמרו שם.
יש לציין כי בעבר הבטיחו בעירייה שהטיילת בשכונת גבעת הסביונים תיפתח כבר בחודש אפריל, אולם עדכנו כעת את תאריך היעד והעריכו כי החניכה הרשמית תיעשה בחודש הבא.
בניית הטיילת החדשה בשכונת גבעת הסביונים מתבצעת בו זמנית עם שיפוץ הטיילת הקיימת לאורכן של היציאות הדרומיות מהעיר- מאזור בית הספר הראל ועד תחנת הדלק פז, בסופה של שכונת קיבוץ גלויות, שנבנתה לפני 20 שנים.
פרויקט ההקמה הענקי, שאורכו יעמוד על כקילומטר וחצי ועלותו המוערכת היא כ-6-8 מיליון שקלים, עתיד לשנות את פני העיר כולה, עת יחבר בין הטיילת המתהווה בשכונת גבעת הסביונים לבין הטיילות הנוספות באזורי היציאה מהעיר, באזור שכונת המחנה ולאורכה של שכונת קיבוץ גלויות.
לדברי ראש העירייה זוהר, העלות הכוללת של הקמתן ושיפוצן של הטיילות השונות בעיר עשוי להגיע לסכום של 20-15 מיליון שקלים.

לחץ להמשך קריאה

חדשות

שיפוץ כפול

למרות שהעבודות לשדרוגו הסתיימו רק לפני שבעה חודשים, עובר הכיכר ברחוב בן גוריון בעיר שיפוץ נוסף ממש בימים אלו- בעלות נוספת של עשרות אלפי שקלים. "הורסים ובונים כאילו זה לגו. מדובר פה בכסף ובאיכות החיים של כולנו", אמר תושב העיר. העירייה בתגובה: "הקבלן מבצע תיקונים לליקויים שנתגלו בבדיקה שערכנו"

פורסם

בתאריך

על ידי

שבעה חודשים בלבד מיום סיום עבודות השיפוץ וההקמה של הכיכר החדש בשדרות בן גוריון בעיר (סמוך לבנק לאומי), הרסו לפני כשבועיים עובדי קבלן מטעם העירייה את הכיכר במטרה לשדרג אותו בשנית.
לטענת גורמים בעירייה, הסיבה לשיפוץ החוזר נעוצה בהיותו של הכיכר שנבנה רק לאחרונה "רחב מידי", ועל כן יש להקטינו על מנת שיעמוד בתקן ויוכל להכיל את התנועה הרבה החולפת על פניו.
כזכור, לפני קצת יותר מחצי שנה הודיעו בעירייה על סיום עבודות השדרוג וההקמה של כיכר בן גוריון וכן הכריזו על פתיחת עבודות הפיתוח לאורכו של הרחוב כולו. העבודות האינטנסיביות, כללו אז הקמת חומה חדשה המהווה 'חוצץ' בין הבניינים הסמוכים לבין המרחב הציבורית, ריצוף מחדש של הרחוב באבנים משתלבות, ריבוד הכביש ושיפוץ כיכר התנועה במקום. עם סיום העבודות על הכיכר, המפגיש את הצירים הראשיים רש"י ובן גוריון, החלו בעירייה בשדרוג קטע הכביש שבין כיכר בן גוריון לכיכר ז'בוטינסקי ('הכיכר של סופר'), ועבודות אלו נמשכות גם בימים אלו ואמורים להסתיים בשבועות הקרובים.
אלא שכעת מתברר כי חרף ההשקעה הגבוהה בעבודות השדרוג שנעשו ברחוב בן גוריון בעיר החליטו בעירייה לבצע את העבודות על הכיכר בשנית, מה שמצריך לכאורה הוצאה כספית נוספת שעלותה עשרות אלפי שקלים. "רק לפני חצי שנה נבנה הכיכר החדש", אמר השבוע תושב זועם בשיחה עם "המקור", והוסיף: "מדובר פה בכסף של כולנו. בחמש השנים האלה העירייה נכנסה לנו עמוק לכיס ולא מובן לי איך אפשר להיות כל כך אדישים לכספים האלה", הוסיף.
תושב אחר, שהבחין בנו מצלמים את העבודות, ציין כי לדעתו מדובר בניצול כספי ציבור לצרכי בחירות, "עשו אותו דבר גם בטיילת. הורסים ובונים מחדש כאילו זה לגו כדי להראות שעושים משהו. למישהו יש ספק שמדובר בבזבוז המשאב הציבורי בעיתוי כל כך תמוה, ארבעה חודשים וחצי לפני הבחירות?", אמר.
עיכוב מקובל או הון פוליטי?
הטענות אודות תעמולת בחירות מצד השלטון הנוכחי נשמעו השבוע גם בהקשר מגרש הקטרגל החדש בקיבוץ גלויות. מספר תושבים, חלקם מתגוררים בשכונה ואחרים בסביבתה, תהו השבוע מדוע שערי המגרש החדיש נותרו סגורים חרף הודעת העירייה על סיום העבודות בו, והוסיפו כי הם חשים שמישהו רוצה לגזור קופון על חשבון האינטרס הציבורי, "המגרש הזה רשום על ללו זוהר, לאף אחד אין ספק", אמר תושב העיר, שהסביר, "עם זאת, לא ברור מדוע מתעכבים עם פתיחת המגרש. לא ייתכן שילדים לא יכולים להיכנס פנימה ונאלצים לסכן את חייהם בטיפוס על הגדר רק בגלל שבעירייה רוצים לכאורה לערוך טקס פתיחה ראוותני. מישהו פה חושב הפוך", אמר התושב.
תושב אחר, המתגורר ממש בסמוך למגרש הקטרגל, סיפר כי בימי השבת מטפסים עשרות ילדים מעל הגדר הגבוהה במטרה ליהנות מהמגרש המפואר, ולאחרונה אף הצליח אלמוני לפרוץ את המנעולים ולהותיר את שערי המגרש פתוחים ללא ידיעתה של העירייה.
מעיריית קריית מלאכי נמסר בתגובה: "לגבי הכיכר בסמוך לבנק לאומי, הרי שהעבודה המתבצעת כעת נעשית לבקשתה של העירייה לאחר שזו מצאה ליקויים בביקורת שערכה אחר עבודתו של הקבלן. בעניין מגרש הקטרגל בשכונת קיבוץ גלויות, היות ומדובר במגרש סינתטי נדרש אישור של פיפ"א לשם פתיחתו, ולכן העיכוב בחניכתו. ברגע שיתקבל האישור יערך טקס מכובד".

המגרש בקיבוץ גלויות. "מישהו חושב הפוך" (צילום: יח"צ)

לחץ להמשך קריאה